Yogi.lv ir platforma visiem, kas mīl jogu. Tiem, kas ir ceļā. Tiem, kas ir savas īstās patiesības meklējumos. Tiem, kas vēl mācās un tiem, kas ar savam zināšanām jau dalās. Mēs nepievērsīsimies tikai vienam jogas atzaram vai novirzienam.

Mūsu mērķis ir apvienot dažādu jogas skolu praktizētājus, gan skolotājus, gan viņu skolniekus vienkopus. Lai parādītu sevi, dalītos ar informāciju, uzzinātu un pats svarīgākais cits no cita smeltos iedvesmu praksei.

Joga nav vienas dienas aplikācija, ko ielādēt viedtālrunī un aizmirst. Joga ir patstāvīgs, intensīvs, prieka, mīlestības un laimes pilns darbs ar sevi, ik brīdi, ik minūti. Joga, mūsuprāt, nav fizkultūra jeb skaista ķermeņa iegūšanas process.

Joga ir pati dzīve. Joga ir viss, kas notiek mūsos, ar mums un mums apkārt. Joga ir sevis meklēšana. Katra doma, ko domājam, katra darbība, ko veicam, ir mūsu jogas prakse. Un nereti mums pietrūkst atbalsta, lai mūsu prakse sniegtu pozitīvu, kvalitatīvu rezultātu.

Tieši tāpēc mēs rakstīsim par visu, kas ir svarīgs ķermenim un prātam, lai tevi atbalstītu un iedvesmotu uz jauniem mērķiem un sasniegumiem.

Mēs esam, lai būtu joga.
Lai joga pastāvētu ne tikai uz paklājiņa, bet arī mūsu sirdīs, domās un ikdienā!