<< Visi raksti

Atbrīvošanās no karmas

0

1644

Paramhansa Jogananda @ 2014-11-03

Kā pārvarēt karmu

Reiz kādas valsts varenais imperators piedzērās un, pārģērbās tā, lai neviens viņu nepazītu, devās uz krogu, kur kautiņā kādam vīram salauza kāju. Krodzinieks viņu aizveda pie tiesneša, kuru šajā amatā bija iecēlis pats imperators. Kad tiesnesis gatavojās pasludināt spriedumu, imperators nometa masku un iesaucās: „Es esmu valdnieks, es iecēlu tevi par tiesnesi, un man pašam ir vara ieslodzīt tevi cietumā. Kā tu uzdrošinies mani tiesāt?”

Līdzīgi pilnīgā dvēsele, identificēta ar ķermeni, var izdarīt kaut ko sliktu, un tiesnesis – karmas likums – var atzīt viņu par vainīgu. Bet, tiklīdz dvēsele identificē savu apziņu ar Dievu, karmas likuma Radītāju, tā kļūst karaliska un nevar tikt sodīta ar šo likumu.

Identificēdamies ar Dievu, cilvēks var izvairīties no karmas likuma. Tiklīdz spēj, viņam jāpiedod brāļiem, kas grēko pret viņu. Bet, ja dvēsele, kas meditācijā ir saņēmusi dievišķo piedošanu no savas karmas, nepiedod grēcīgajiem brāļiem, tā identificējas ar cilvēku dzīvi un pār to atkal sāk valdīt neizdibināmie karmas ierobežojumi un likumi.  Tādēļ katrai dvēselei jāpaliek dievišķai, nemitīgi piedodot un mīlot – tā, kā to dara Dievs.

Saskaņā ar likumu tiesnesis mazgadīgam noziedzniekam var piespriest trīs gadus labošanas iestādē. Taču viņam ir arī tiesības attaisnot šo noziedznieku, ja pusaudzis izdarīto nožēlo un apsola turpmāk uzvesties labi. Saskaņā ar karmas likumu tam, kurš izdara ko sliktu, jāpiedzīvo savas rīcības sekas.  Bet, ja ļaundaris patiesās lūgšanās un meditācijās lūdz Dievam piedošanu, tad Dievs, karmas likuma licējs, var atbrīvot viņu no soda.

IZCILO DVĒSEĻU APZIŅA

Vairums dvēseļu, ierazdamās šajā pasaulē, apzināti nekontrolē savu likteni, vien neskaidri apjauš, ka še nokļuvušas savas vēlmju straumes nestas. Izņemot šo nenoteikto sajūtu, tām nav ne dzīves mērķa, ne virzības.  Augstāku līmeni sasniegušās dvēseles nav tik ierobežotas un zina savas atnākšanas iemeslu un uzdevumu uz Zemes. Atbilstoši Dieva gribai un dvēseles padomiem šādi cilvēki virza savu un līdzcilvēku dzīvi pretim aizvien lielākai brīvībai Bezgalīgajā Esamībā.

Arī citi, ikkatrā meditācijā sajuzdami jaunu prieku, pakāpeniski paceļas pāri vulgārai materiālistiskai apziņai Gara brīvībā. Jo skaidrāk dvēsele apzinās augstākā spēka vadību, jo vairāk atbrīvojas no karmas diktāta. Pilnīga paļaušanās Dieva gribai nekādā ziņā nav pasīva. Lai precīzi noskaņotu prātu, ir nepieciešams stiprs gribasspēks un liela koncentrēšanās. Paļāvība ļauj dvēselei paplašināt savu apziņu, kļūstot par bezgalīgu, visaptverošu un visuresošu gaismas lodi. Līdz ar svētlaimīgo dvēseles paplašināšanos pieaug vara – ne vien pār sevi, bet pār pilnīgi visu.

KRIJA JOGA UN ATBRĪVOŠANĀS NO KARMAS

Šrī Juktešvars skaidroja saviem mācekļiem: „Krija joga ir instruments, ar ko paātrināt cilvēka attīstību.”

Augstu līmeni sasnieguša krija joga dzīvi neietekmē pagātnes rīcību sekas, bet gan tikai dvēseles vadība.  Kā labās, tā arī sliktās rīcības ietekmētā attīstība ir gausa kā gliemezis un traucē cildeno prātu īpašniekus.  Savukārt krija jogiem ir iespēja no tā izvairīties...

Identificējies ar seklo ego, cilvēks par pašsaprotamu uzskata, ka pats domā, vēlas, jūt ietur maltītes un uztur sevī dzīvību. Viņš neaizdomājas (turklāt pietiktu ar mazumiņu šādu pārdomu!), ka savā ikdienas dzīvē ir tikai pagātnes rīcību (karmas) un dabas apstākļu vai vides nosacījumu marionete. Katra cilvēka intelekta izpausmes, emocijas, noskaņojumus un paradumus ierobežo pagātnes cēloņu sekas šajā vai iepriekšējā dzīvē.  Toties patiesi cildenā dvēsele ir augstu virs šādas ietekmes...

Dižens joga, neļaudams savam prātam, gribai un jūtām maldīgi identificēsies ar ķermeņa alkām, mugurkaula īpašajos sakrālajos punktos savieno prātu ar virsapziņas spēkiem un dzīvo šajā pasaulē tā, kā to iecerējis Dievs: viņa dzīvi neietekmē pagātnes impulsi vai izmisums par iedvesmojošas motivācijas trūkumu savai eksistencei. Šāds jogs piepilda savu viskvēlāko vēlēšanos, sasniegdams pilnīgu drošību nebeidzami svētlaimīgā Gara valstībā.

Komentāri

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!