<< Visi raksti

DRAUDZĪBA

0

1838

Paramhansa Yogananda @ 2014-07-04

Draudzība ir Dieva mīlestība, kas mirdz jūsu mīļoto acīs un aicina mājup baudīt Viņa vienotības nektāru, kas izkliedē egoismu. Draudzība ir Dieva taures sauciens, mudinot dvēseli noārdīt sienas, kas to šķir no citām dvēselēm un no Viņa. Patiesa draudzība savieno divas dvēseles tik cieši, ka tās atspoguļo Gara vienotību.

Patiesa draudzība ir plaša un visaptveroša. Savtīga pieķeršanās vienam indivīdam, izslēdz pārējos, kavē dievišķās draudzības attīstīšanos. Paplašinot savas mīlestībā mirdzošās karaļvalsts robežas, pakāpeniski iekļaujas tajā ģimeni, kaimiņus, tuvākās apkaimes iedzīvotājus, valsti, visas pasaules valstis –īsi sakot, visas dzīvās radības. Esiet kosmiska mēroga draugs, pilns labestības un siltuma pret visu Dieva radīto un izstarojiet mīlestību.

Lai jums būtu draugi, jāpauž draudzīga attieksme. Tiklīdz atvērsiet durvis draudzības magnētiskajam spēkam, piesaistīsiet vienu vai vairākas dvēseles ar līdzīgām vibrācijām. Jo draudzīgāks kļūsiet pret visiem, jo lielāks būs jūsu īsto draugu skaits.

Kad divas dvēseles saista patiesa draudzība un tās kopā tiecas pēc Dieva mīlestības, kad viņu vienīgā vēlēšanās ir kalpot otram, tad viņu draudzība iededzina Gara liesmu. Pilnveidotā dievišķā draudzībā un kopīgos garīgās izaugsmes meklējumos atradīsiet savu Lielo draugu.

Nemainīgie draudzības likumi

Neizturieties pret draugu nedz pārmēru familiāri, nedz vienaldzīgi. Neierobežojiet viņu, apgalvodams, „es par tevi visu zinu.” Cieņa un pieķeršanās draugu starpā veidojas laika gaitā. Toties familiaritāte izraisa savstarpēju nicinājumu tajos, kuri viens otram nespēj neko dot, kuri ir savtīgi, materiālistiski un nemudina otru pilnveidoties. Jo vairāk draugu viens otram kalpo, jo dziļāka veidojas draudzība. Kāpēc Jēzum ir tik daudz sekotāju? Tāpēc, ka Viņš, līdzģi citiem izcilajiem skolotājiem, ir nepārspējams kalpošanā cilvēcei.

Lai piesaistītu draugus, ir nepieciešamas īsta drauga īpašības. Akla draudzēšanās nereti beidzas ar pēkšņu, aklu ienaidu. Kopīgos pūliņos radīta gudrība un garīga sapratne divas dvēseles var saistīt ar mūžīgās dievišķās mīlestības likumiem.

Cilvēku mīlestības un draudzības pamatā ir kalpošana fiziskajā, psiholoģiskajā vai lietišķu darījumu formā, taču tās ir īslaicīgas un atkarīgas no dažādiem nosacījumiem. Dievišķās mīlestības pamatā ir kalpošana garīgajos un intuīcijas līmeņos, un tā ir mūžīga un bez nosacījumiem.

Perfektā draudzība, kas eksistē starp divām sirdīm, pilnveido ikvienu tajā iesaistīto indivīdu. Draudzības šķīstītā sirdī cilvēks saskata ceļu uz vienotību un var uz to aicināt arī citas dvēseles – gan tās, kuras viņu mīl, gan tās, kuras nemīl. Kad sirds templī valda dievišķā draudzība, dvēsele saplūst ar plašo Kosmisko dvēseli, atbrīvodamās no ierobežojumiem, kas to nošķir no Dievišķā.

Nevienu neuzskatiet par svešinieku. Iemācieties just radniecību ar ikvienu. Mīlestība pret ģimeni ir tikai viens no pirmajiem vingrinājumiem Dievišķā skolotāja draudzības mācībā, kuras nolūks ir sagatavot jūsu sirdi visaptverošai mīlestībai. Jūtiet Dieva dzīvības asinis cirkulējam visu rasu pārstāvju dzīslās. Vai gan kāds uzdrošinātos nīst citas rases cilvēku, zinādams, ka Dievs dzīvo un elpo ikvienā? Amerikāņi, indieši, vai citas tautas piederīgie mēs esam tikai uz noteiktu gadu skaitu, bet Dieva bērni esam mūžīgi. Dvēseli nav iespējams ieslodzīt cilvēku norādītās robežās: tās tautība ir Gars, tās valstība –Visuresamība.

Tas nenozīmē, ka jums personiski un individuāli jāpazīst un jāmīl visi cilvēki un radības. Taču jābūt gatavam dāvāt draudzīgas kalpošanas gaismu visām dzīvām būtnēm, kuras satiekat savā ceļā. Tas prasa nemitīgu garīgu piepūli un gatavību – citiem vārdiem sakot, nesavtīgu attieksmi. Saule vienlīdz spoži apgaismo gan dimantu, gan ogli, bet dimants sevī ir attīstījis spēju mirdzēt, atstarojot saules gaismu, turpretī ogle to tikai absorbē. Līdzinieties dimantam savās attiecībās ar cilvēkiem, spoži atstarojot Dieva mīlestības gaismu.

Kāpēc jāmīl savi ienaidnieki?

Jēzus Kristus spēka noslēpums ir viņa mīlestība pret visiem, tostarp ienaidniekiem. Ar mīlestību ir daudz vieglāk iekarot tā cilvēka sirdi, kurš jūs ienīst, nekā pieveikt viņu ar citiem līdzekļiem. Parastam cilvēkam šāda attieksme šķiet absurda. Saņemto pļauku viņš grib atmaksāt desmitkārtīgā apmērā un vēl piedevām iespert. Kāpēc jāmīl savs ienaidnieks? Mīliet  tāpēc, lai ar savu mīlestību varētu dziedināt viņa naida plosīto sirdi un noārdīt ciešanu mūri, kas šķir jūsu dvēseli no citām dvēselēm.

Izvairieties no rīcības, kas var kaitēt jums vai citiem. Ja izdabājat savām vājībām vai uz to iedrošiniet draugu, tad esat par draugu pārģērbies ienaidnieks. Savukārt, būdams patiess pret sevi un citiem, iemantosiet Dieva draudzību. Un jūsu mīlestība augs, līdz kļūs par to vienīgo Mīlestību, kas apvienos visas sirdis. 

Komentāri

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!