<< Visi raksti

Draudzības dievišķais mērķis

0

1428

Paramhansa Yogananda @ 2014-09-13

Draudzība ir universāls garīgs spēks, kas savieno dvēseles ar dievišķās mīlestības saitēm. Gars bija Viens. Saskaņā ar dualitātes likumu tas sadalījās divos elementos – pozitīvajā un negatīvajā. Pēc tam, bezgalības likumu piemērojot relativitātes likumam, tas kļuva daudzskaitlīgs. Tagad daudzos sadalītais Viens cenšas tos apvienot vienā veselumā. Šie Gara centieni apvienot daudzās dvēseles vienā atspoguļojas mūsu emocijās, domās un intuīcijā un izpaužas kā draudzība.

DRAUDZĪBA

Vai draudzība ir divu siržu savīšanās sārts dzīparos?

Vai tā ir divu apziņu apvienošana vienā universālā apziņā?

Vai varbūt svaigūdens tērces, kas saplūdušas veido mīlestības avotu un veldzē vientulībā izkaltušās dvēseles?

Vai draudzība ir divi rožu pumpuri, kas plaukst uz līdzjūtības kāta?

Vai tā ir viena apziņa divos ķermeņos?

Vai tā ir kā divi spēcīgi ērzeļi,

Atšķirīgi pēc skata un rakstura, kopā velk dzīves ratus

Pretī vienam karsti lolotam mērķim?

Vai draudzībai pamatā ir vienlīdzība un nevienlīdzība?

Varbūt tā ir būvēta no dažnedažādo atšķirību akmeņiem?

Vai draudzība nozīmē nedomājot pieņemt drauga viedokli?

Vai tā līdzinās bezmērķīgai pastaigai,

Kad divas dvēseles roku rokā klejo

Muļķīgā līksmē par kopīgu neprātu,

Līdz iekrīt vilšanās aizā?

Draudzība ir cildena, auglīga un svēta-

Kad divas dažādas un reizē harmoniskas dvēseles soļo kopā pa dzīvi,

Strīdos un vienprātībā

Tās viena otru bagātina,

Vienotas tieksmē pēc patiesas garīgas baudas.

Kad viens mīļotais netiecas gūt labumu uz otra rēķina,

Tad nesavtības dārzā uzplaukst ideālās draudzības zieds.

Jo draudzība ir divu dvēseļu apvienība,

Divu atšķirīgu ziedu smarža,

Ko vienā sapludina mīlestības glāsmainā dvesma.

Draudzība dzimst slēptāko, neizskaidrojamāko simpātiju dzīlēs.

Draudzība ir patiesu jūtu avots.

Tā aug gan līdzībās, gan dažādībā,

Un familiāra attieksme to iemidzina vai pat nogalina.

Draudzība nosmok sīkmanīgas savtības skavās.

Draudzība aug liela un stipra

Ķermeņa, prāta, dvēseles vienotības augsmē.

Prasības, maldināšana, zemiska mantkārība,

Nepieklājība, šaursirdīga patmīlība, aizdomas

Ir tārpi, kas saēd draudzības kodolu.

Ak, draudzība! Ziedošais, debesīs dzimušais augs!

Tu audz bezgalīgās dievišķās mīlestības augsnē,

Kad divi cilvēki tiecas pēc dvēseles pilnveides

Un palīdz viens otram šajā grūtajā ceļā.

Ak, draudzība! Tevi spēcina dziļš un nesavtīgs sirds siltums un veldzē iekšējs cildenums un ārēja labestība.

Tev uzplaukt liek sirsnība un uzmanības apliecinājums.

Ak, draudzība! Tajā brīnišķīgajā svētnīcā, kur raisās dvēselē dzimušie ziedi,

Alkst ienākt un apmesties tavs patiesais Draugs!

Komentāri

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!