<< Visi raksti

Panākumu atslēgas

0

1570

Paramhansa Jogananda @ 2014-06-12

Indijas svētie un gudrie mācīja, ka tāds spēks patiesi pastāv. Viņi pauda atziņas, ko mēs esam atstājuši novārtā vai aizmirsuši, taču tās darbosies arī jūsu dzīvē, ja izmantosiet šīs atziņas godprātīgi.

Tas, vai cilvēks dzīvē gūst panākumus, ir atkarīgs ne tikai no dabas dotajām spējām, bet arī no stingras apņemšanās izmantot piedāvātās izdevības. Iespējas mūsu dzīvē tiek radītas, tās nerodas nejauši. Jūs esat tās radījis - tagad, nesen vai kaut kad pagātnē. Tā kā pats esat šīs iespējas nopelnījis, izmantojiet tās pēc iespējas lietderīgāk. Gan jūsu tagadne, gan nākotne būs daudz vērtīgāka, ja koncentrēsiet uzmanību uz savām šībrīža vajadzībām un izmantosiet visas spējas un zināšanas, lai šīs vajadzības apmierinātu. Jums jāizkopj visas Dieva piešķirtās spējas, šis neierobežotais potenciāls, kas izriet no jūsu esības visdziļākajiem spēkiem.

Domas jūs neizbēgami novedīs vai nu pie neveiksmes, vai pie panākumiem - atbilstoši tam, kura doma būs stiprāka. Tādēļ jums stingri jātic savām iecerēm, jāizmanto savas dotības to īstenošanai un jābūt intuitīvi redzīgam, lai caur jums varētu darboties Dievs. Viņa likumi vienmēr ir spēkā, un jūs gūstat panākumus vai ciešat neveiksmi atkarībā no tā, kāda veida domas pārsvarā domājat. Ja domas galvenokārt ir ar negatīvu ievirzi, atsevišķas pozitīvas domas nespēj mainīt dominējošo vibrāciju un vērst to uz panākumu pusi.

Meklējot risinājumu, nedomājiet par savu problēmu bez mitas. Ļaujiet tai reizēm "atpūsties", un var gadīties, ka viss atrisinās pats no sevis, — tomēr pats pārāk neatslābstiet, lai nepalaistu garām savu iespēju. Izmantojiet psiholoģiskā un fiziskā atslābuma brīžus, lai iedziļinātos mierpilnajos slāņos, kur valda jūsu iekšējais Es. Kad jūsu dvēselē valdīs harmonija, spēsiet skaidri domāt par visu, ko darāt. Ja jūsu domas vai darbi ir nomaldījušies, spēsiet tās atgriezt uz pareizā ceļa.

Dinamiskais gribasspēks
Lai gūtu panākumus, papildus pozitīvajai domāšanai ir nepieciešams gribasspēks un pastāvīga aktivitāte. Viss, ko redzat, ir gribas rezultāts, bet šis spēks ne vienmēr tiek izmantots apzināti. Ir mehāniskā un apzinātā griba. Griba jeb gribasspēks ir visu cilvēka spēju dzinējspēks. Bez gribas mēs nevaram staigāt, runāt, strādāt, domāt un just. Lai neizmantotu šo enerģiju, jums būtu jānoguļas un pilnībā jāsastingst. Pat tad, ja pakustināt roku, jūs izmantojat gribasspēku. Nav iespējams dzīvot, šo spēku neizmantojot, taču, lai gūtu panākumus, tas ir jāliek lietā ar apdomu.

Lai izkoptu dinamisku gribasspēku, apņemieties paveikt uzdevumu, kas, jūsuprāt, nav jums pa spēkam. Sāciet ar kaut ko vienkāršu. Kad pašapziņa būs nostiprinājusies un griba - kļuvusi dinamiskāka, varat ķerties pie sarežģītākām iecerēm. Ja esat drošs, ka jūsu izvēle ir pareiza, atsakieties padoties neveiksmei. Veltiet visu gribasspēku viena uzdevuma īstenošanai. Neizšķiediet enerģiju un neatstājiet kaut ko pusdarītu, pirms ķeraties pie jauna uzdevuma.

Izmantojiet gribasspēku sevis pilnveidošanai. Aizvien vairāk balstieties uz prātu - jūsu ķermeņa un esamības apstākļu radītāju.

Virzīt domu ar dinamisku gribasspēku nozīmē neatteikties no savas ieceres, līdz tā materializējas. Ja jūsu gribasspēks attīstīsies šādi un ja pratīsiet ar gribasspēku kontrolēt savu likteni, spēsiet paveikt ārkārtīgi daudz.
Nupat minēju trīs svarīgus likumus, kā padarīt gribasspēku dinamisku.
1. Izvēlieties vienkāršu uzdevumu vai mērķi, ko līdz šim nebija izdevies sasniegt, un apņemieties to sekmīgi īstenot.
2. Ja esat drošs, ka esat izvēlējies kaut ko lietderīgu un reāli īstenojamu, pat domās atsakieties apsvērt neveiksmes varbūtību.
3. Koncentrējieties uz vienu mērķi, izmantojot visas spējas un iespējas, lai to sasniegtu.
Mācieties izmantot apzināto, nevis mehānisko gribu un izmantojiet gribasspēku lietderīgi, nevis triviālos nolūkos vai ar nodomu kaut ko izpostīt. Vienmēr rūpīgi pārdomājiet, vai tas, ko vēlaties, jums patiešām ir nepieciešams, un tad koncentrējiet visu savu gribasspēku, lai īstenotu šo mērķi, allaž paturot prātā, ka Dievs ir visa Pirmsākums.

Dzīvības enerģija un gribasspēks
Cilvēka smadzenes ir dzīvības enerģijas krātuve. Šī enerģija tiek nemitīgi izmantota, lai nodrošinātu muskuļu kustības, sirds, plaušu, diafragmas funkcijas, šūnu vielmaiņu un ķīmiskās asins reakcijas. Pateicoties šai enerģijai, pa visu ķermeni tiek izsūtīti signāli, kas nodrošina normālu nervu sistēmas darbību.

Dzīvības enerģiju izmanto kā prāts, tā arī emocijas un ķermenis, jo tā ir iesaistīta visos domāšanas, jušanas un fizisko aktivitāšu procesos. Jo stiprāka griba, jo vairāk enerģijas ir katrā ķermeņa daļā.

Viens no lielākajiem gribasspēka ienaidniekiem ir bailes. Izvairieties no bailēm gan domās, gan darbībā. Kad bailes paralizē nervu sistēmu, tiek bloķēts dzīvības spēks, kas nemitīgi plūst cauri nerviem, un samazinās ķermeņa vitalitāte. Bailes paralizē gribasspēku. Kad rodas baiļu sajūta, smadzenes pārraida šo ziņu visiem orgāniem. Bailes sažņaudz sirdi, izjauc gremošanas procesus un izraisa daudzus citus ķermeņa darbības traucējumus. Esiet piesardzīgs, taču nekad neļaujieties bailēm.

Neveiksme kā stimulators
Pat neveiksmei uz jūsu gribasspēku un materiālo un garīgo attīstību jāiedarbojas stimulējoši. Izskaudiet neveiksmes cēloņus un sāciet īstenot iecerēto ar divkāršu sparu. Neveiksmes periods ir labākais laiks, lai iesētu panākumu sēklas.

Pat tad, ja jūs sit apstākļu runga, dzīvojiet ar augstu paceltu galvu. Vienmēr mēģiniet vēlreiz, lai cik bieži jūs jau būtu piedzīvojis neveiksmi. Turpiniet cīnīties, kaut šķiet, ka vairs nespējat, līdz jūsu pūles vainagojas panākumiem vai uzskatāt, ka esat darījis visu iespējamo. Pēc neveiksmes katrs jauns mēģinājums ir rūpīgi jāizplāno, uzlādējot to ar neatslābstošu uzmanību un dinamisku gribasspēku.

A un B cīnījās viens ar otru. Pēc kāda laika A nodomāja: "Es vairs nespēju." Savukārt B sev teica: "Tikai vēl vienu sitienu!" Viņš to izdarīja, un A bija uzvarēts. Rīkojieties līdzīgi — izdariet pēdējo sitienu, liekot lietā savu gribasspēku.
Veiksminieks varbūt saskaras ar lielākām grūtībām nekā citi, bet viņš tās nepiemin, jo ne uz mirkli nepieļauj domu par neveiksmi.

Kamēr neiemācīsieties pārslēgt uzmanību no neveiksmes uz panākumiem, no raizēm uz iekšēju līdzsvaru, no šaudīga prāta uz koncentrēšanos, no satraukuma uz mieru un no miera uz apzinātu iekšēju dievišķu labsajūtu sevī, visi jūsu dzīves pūliņi un cīņas būs bijuši veltīgi. Toties, ja iemācīsieties sevi kontrolēt, jūsu dzīves mērķis būs realizēts spīdoši.

Pieņemsim, ka līdz šim dzīvē esat piedzīvojis neveiksmes. Būtu muļķīgi padoties un akceptēt neveiksmi kā "likteņa" lēmumu. Kamēr vien ir kaut mazākā iespēja sasniegt ko vairāk, labāk krist kaujā nekā atteikties no cīņas, jo jau drīz pēc nāves jūsu cīņas atsāksies citā dzīvē.
Panākumi vai neveiksmes tiek piešķirti — tie ir jūsu pagātnes un pašreizējo darbību rezultāts. Aktivizējiet uz panākumiem vērsto domāšanu no iepriekšējām dzīvēm, līdz šī domāšana atkal tiek iedzīvināta jūsos un likvidē iespaidu, ko izraisījušas dominējošās neveiksmju tendences.

Analizējiet sevi
Vēl viens panākumu noslēpums ir pašanalīze. Introspekcija ir spogulis, kas parāda to prāta daļu, kas citādi ir apslēpta. Nekad nav par vēlu noteikt savu neveiksmju cēloņus un izvērtēt savas sliktās un labās slieksmes. Izanalizējiet, kāds esat, kāds gribat kļūt un kuras noslieces un nepilnības jums traucē. Pārdomājiet, kas ir jūsu patiesais un slēptais uzdevums - jūsu misija dzīvē -, lai kļūtu par to, kādam jums jākļūst un kāds gribat būt. Tiecoties pēc šī mērķa, izmantojiet iniciatīvu un gribasspēku.

Kas ir iniciatīva? Tās ir jums piemītošās radošās spējas, bezgalīgā Visuma Radītāja dzirksts. Iniciatīva var dot jums iespēju radīt ko vēl nebijušu. Tā mudina meklēt jaunus risinājumus. Ar iniciatīvu apveltīta cilvēka sasniegumi aizrauj tāpat kā krītoša zvaigzne. Izmantodams Gara gudrības potenciālu, viņš padara iespējamu to, kas šķita neiespējams.

Tikai jūs pats esat atbildīgs par sevi. Ne draugi, ne apkārtējā pasaule neatbildēs par jūsu darbiem, kad pienāks galīgās norēķināšanās brīdis. Neviens jums nevarēs atņemt laimi, ja vien neļausiet sevi ietekmēt citu cilvēku negatīvajām domām un rīcībai. Jums šajā pasaulē ir noteikti pienākumi. Tie jāveic vidē, kurā esat nonācis saskaņā ar karmas (rīcības) likumu. Strādājiet savas glābšanas labā, kalpojot citiem cilvēkiem. Tāpat kā saule apspīd visus bez izņēmuma, arī jums jāsilda nabadzīgo un pamesto sirdis ar cerību, jāiedveš drosme izmisušajos un jāiekvēlina jauns spēks to sirdīs, kuri uzskata sevi par neveiksminiekiem.

Iemācieties saskatīt Dievu katrā cilvēkā. Kad sāksiet just vienotību ar ikvienu cilvēku, tad arī sapratīsiet, kas ir dievišķā mīlestība.

Kalpošanā aizmirsdami savu sīko Es, jūs atklāsiet, ka caur jums plūst neizmērojamā Dieva Patība.

Vairumam cilvēku ir tieksme būt iejūtīgiem pret sevi un, esot aizspriedumu varā, vienaldzīgi spriest par citiem. Šī attieksme būtu jāmaina: jāizturas iejūtīgi pret citiem un objektīvi jāspriež par sevi. Spriežot par kādu, vissvarīgākais ir saglabāt prātu brīvu no aizspriedumiem. Tam jāfunkcionē kā tīram spogulim, kas, stabili nostiprināts, nekustas līdzi pārsteidzīgiem spriedumiem. Tad jūs ieraudzīsiet sevī nedeformētu ikkatra cilvēka atspulgu.


Kontrolējiet savus paradumus
Kamēr neesat kļuvis sev par noteicēju un nespējat sev pavēlēt darīt to, kas jādara, bet ko darīt nevēlaties, tikmēr jūsu dvēsele nav brīva. Šī brīvība nav sīkums - tajā ir mūžīgās brīvības iedīglis.

Jūsu dzīvi nekontrolē pārejošas domas vai spožas idejas, bet gan ikdienas ieradumi. Domāšanas ieradumi ir prāta magnēti; atkarībā no sava magnētisma kvalitātes tie piesaista konkrētus objektus. Materiālistiski paradumi piesaista materiālus objektus.

Slikti paradumi ir kā dvēseles svešķermeņi, kas izraisa ciešanas. Saskaņā ar dabas likumu, ja jūsos ir kaut nedaudz vairāk labā nekā ļaunā, labais likvidēs ļaunumu, savukārt, ja ļaunuma jūsos ir kaut nedaudz vairāk nekā labuma, nelāgās slieksmes pakāpeniski absorbēs jūsu labās īpašības.

Ja jūs nomoka kāds slikts ieradums, vājiniet to, izvairoties no visa, kas to izraisa vai stimulē, tomēr, mēģinādams no šī paraduma izvairīties, nesāciet uz to koncentrēties. Novirziet prātu uz kādu labu ieradumu un enerģētiski piesaistiet to, līdz tas kļūst par daļu no jums.
Katrā cilvēkā mīt divi spēki, kas savā starpā karo. Viens liek darīt to, ko mums nevajadzētu darīt, bet otrs mudina pildīt pienākumus un veikt arī šķietami grūtus un sarežģītus uzdevumus. Viena ir ļaunuma, otra — Dieva balss.

Ja spējat atbrīvoties no sliktiem ieradumiem un darīt labu tāpēc, ka patiešām to gribat, nevis aiz bailēm no soda par ļaunajiem darbiem, tad savā garīgajā attīstībā jūs patiešām virzāties uz priekšu. Tikai atmetis sliktos paradumus, jūs būsiet brīvs cilvēks.


Kā nokļūt pie gribas avota

Esmu pieminējis dažas atslēdziņas, kas jāspodrina, lai gūtu panākumus, - pozitīvas domas, dinamiska griba, pašanalīze, iniciatīva un paškontrole -, taču tie ir tikai pirmie soļi. Daudzas 

 populāras grāmatas uzsver kādu no šiem aspektiem, bet nepievērš uzmanību Spēkam, kas ir to pamatā. Pašanalīzei jānoved pie labākas iekšējā Es sapratnes. Dinamiskās gribas izkopšanas kulminācijai ir jābūt saskaņai ar Dievišķo Gribu.
Griba ir spēks, kas liek funkcionēt Visumam un visam, kas tajā mīt. Tā bija Dieva griba, kas iededza zvaigznes izplatījumā. Tā ir Viņa griba, kas notur planētas orbītās un vada to rašanās, attīstības un izzušanas ciklus.

Ko Jēzus domāja, sacīdams: "Tavs prāts lai notiek!"? To, ka cilvēks, saskaņojot savu gribu ar Dieva gribu un gudrību, izmanto Dievišķo Gribu. Jūs nezināsiet, kas ir Dievišķā Griba, līdz būsiet attīstījis pats savu gribu un iemācījies saskaņot to ar Augstāko Gribu. Sī dievišķā saskarsme notiek meditācijā.

Dievišķajai Gribai nav robežu; tai pakļauts viss dzīvais un nedzīvais. Tā spēj mainīt likteņa gaitu, atmodināt mirušos un izmainīt planētu orbītas. Izpaudiet gribu katrā savā darbībā, līdz tā atbrīvosies no ilūzijas, ka ir cilvēciska, un savienosies ar visuvareno Dievišķo Gribu. Jums tikai jāapzinās, ka jums šī griba jau piemīt un ka Dieva veidols jau atrodas jūsos.
Vadīdamās pēc kļūdainiem orientieriem, cilvēciskā griba var jūs maldināt, savukārt, gudrības vadīta, tā saskaņojas ar Dievišķo Gribu. Diemžēl Dieva iecere attiecībā uz jums bieži tiek aprakta zem cilvēciskās dzīves konfliktiem, un jūs zaudējat orientierus, kas varētu pasargāt no kļūdu aizas. Tikai pareizi izmantojot savu gribasspēku, varat nonākt saskarsmē ar Dieva gribu.

Pārpilnības okeāns
Viss spēks rodams Dieva gribā, un arī visas garīgās un materiālās dāvanas izriet no Viņa bezgalīgās pārpilnības. Lai saskaņotos ar Dieva gribu, izskaudiet no prāta domas par kaut kā trūkumu vai nabadzību. Visuma prāts ir pilnīgs, tajā netrūkst nenieka. Lai piekļūtu šiem neizsīkstošajiem krājumiem, sevī jārada pārpilnības apziņa - pat tad, ja nezināt, kur ņemt nākamo dolāru. Ja pārstāsiet raizēties, darīsiet to, kas atkarīgs no jums, un paļausieties, ka Dievs izdarīs visu pārējo, piedzīvosiet, ka palīgā nāk noslēpumaini spēki un jūsu konstruktīvās vēlmes materializējas.

Tā kā Dievs ir visa garīgā spēka un labklājības avots, nesteidzieties vēlēties un rīkoties, bet vispirms tuvojieties Dievam, šādi piesaistot savu gribu un darbību pareizajam mērķim. Tāpat kā nav iespējams runāt pa sabojātu skaļruni, arī lūgšanu nevar pārraidīt pa "iekšējo skaļruni", ko sabojājis nemiers un raizes. Ar dziļa 

miera palīdzību šis iekšējais skaļrunis ir jāsaved kārtībā un jāattīsta intuīcija, lai varētu raidīt lūgšanas Dievam un saņemt Viņa atbildes.


Meditācijas nozīme
Kā izmantot "iekšējo skaļruni" saziņai ar Dievu, kad esat mierīgs un noskaņots uz konstruktīvām vibrācijām? Te var palīdzēt tikai īstā meditācijas metode.
Ar koncentrēšanās un meditācijas spēku varat virzīt prāta neizmērojamo potenciālu, lai īstenotu savas vēlmes un aizslēgtu durvis, pa kurām varētu ienākt neveiksmes. Visi, kas reiz guvuši panākumus, ir veltījuši daudz laika dziļai koncentrācijai un meditācijai - kaut gan daži no viņiem, iespējams, nekad nav izmantojuši vārdu "meditācija" savu apziņas procesu raksturošanai. Šie cilvēki spējuši ienirt savu problēmu dzīlēs un rast pareizā risinājuma pērli. Ja iemācīsieties nepievērst uzmanību traucēkļiem un koncentrēties uz būtisko, tad sapratīsiet, kā panākt sev vēlamu iznākumu.

Ja jums ir padomā kas svarīgs, apsēdieties klusā vietā, nomieriniet jūtas un domas un meditējiet par to, ko gribat darīt vai iegūt. Tad jūs sāks vadīt Gara radošais spēks. Pēc tam izmantojiet visus pieejamos materiālos resursus, lai savu ieceri īstenotu. 

Kas ir panākumi?
Esmu minējis dažas panākumu atslēgas un norādījis, kā likt tās lietā. Bet vai jūs zināt, kas ir panākumu Ko jums nozīmē šis vārds? īstus panākumus var gūt, tiktāl pilnveidojot savas garīgās spējas, lai nodrošinātu sevi ar visu dzīvē nepieciešamo. Taču atcerieties, ka pastāv milzīga atšķirība starp to, kas jums nepieciešams, un to, ko vēlaties.

Lai dzīvotu panākumiem piepildītu dzīvi, vispirms jums nepieciešams mērķis. Ja tas būs tieši jūsējais, tad ikvienā iecerē un darbībā jūs vadīs visi Dieva spēki. Kad esat izvirzījis dzīves mērķi, dariet visu iespējamo, lai to sasniegtu. īpašs talants nebūt nav tik nepieciešams kā nelokāma apņēmība un neatslābstošas pūles.

Vai gūt panākumus nozīmē sasniegt izvēlēto mērķi? Kas vispār ir panākumi
Ja jums ir laba veselība un daudz naudas, bet lērums problēmu attiecībās ar citiem un sevi pašu, esat trūcīgs. Dzīves mērķim nav jēgas, ja nevarat rast iekšējo laimes izjūtu. Tādēļ panākumi jāvērtē pēc iekšējās laimes izjūtas - pēc spējas dzīvot harmonijā ar Visuma likumiem -, nevis veselības, prestiža vai bagātības.

Apņemieties būt laimīgs
Dievs jūs nedz soda, nedz apbalvo, jo spēju sodīt vai apbalvot Viņš ielicis jūsu rokās. Jūs pats sevi vai nu sodāt, vai apbalvojat, pareizi vai aplami izmantojot savu saprātu un gribasspēku. Tas esat jūs, kas, pārkāpjot veselības, labklājības un gudrības likumus, sodāt sevi ar slimību, nabadzību un gara aprobežotību. Neturpiniet nest pagātnē iegūto garīgo un morālo nepilnību nastu, sadedziniet to apņēmības liesmās un kļūstiet brīvs.

Laime zināmā mērā ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, bet visvairāk - no iekšējā prāta stāvokļa. Lai cilvēks būtu laimīgs, viņam vajadzīga laba veselība, spējīgs prāts, zināma labklājība, patīkams darbs, pateicīga sirds un, galvenais, - visaptveroša gudrība, kam itin viss ir pa spēkam.

Jums palīdzēs stingra apņemšanās būt laimīgam. Negaidiet, lai mainās apstākļi, domādams, ka problēmas cēlonis meklējams tajos. Nepadariet nelaimīguma izjūtu par savu paradumu, jo ir taču tik nepatīkami justies nelaimīgam, savukārt laimes izjūta ir īsta svētība gan jums pašam, gan citiem. Kad esat nelaimīgs, jūs aizmirstat laimīgās dienas, un, kad atnāk laime, nelaimīgās dienas šķiet izgaistam uz mūžiem. Ja nebūtu apmākušos dienu, nebūtu gaisma. Peldieties plašajā miera un neierobežotas laimes okeānā, kas pārspēj jūsu pārdrošākos sapņus, — sevī!.

Manas piedzimstot iegūtās dievišķās tiesības
Vispirms es tiekšos pēc Dieva un pārliecināšos, ka esmu tiešā saskarsmē ar Viņu. Pēc tam, ja tāda būs Viņa griba, kā daļa no dievišķajām tiesībām, ko esmu ieguvis jau piedzimstot, man tiks dota gudrība, pārticība un veselība, jo Viņš mani ir veidojis pēc Savas līdzības. Es vēlos saņemt neierobežotu labklājību, veselību un gudrību nevis no pasaulīgajiem avotiem, bet no Dieva bagātajām, visaptverošajām, visspēcīgajām un neizmērojami dāsnajām rokām.

Paramhansa Yogananda

Fragmenti no grāmatas: "Kā gūt panākumus"

Pirkt šo grāmatu

Komentāri

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!