<< Visi raksti

Paramhansa Yogananda: Kas ir īsta mīlestība?

0

1607

Paramhansa Yogananda @ 2014-09-10

 

Vienmēr paturiet prātā dziļu patiesību: jūs nevienam nepiederiet un  arī jums neviens neieder. Jūs atrodieties uz šī zemes tikai īsu laiku. Patiesais iemesls, kādēļ esat šeit, ir atšķirīgs no tā, ko varbūt iedomājaties.

Ģimene uzskata, ka jūs piederat tai. Taču vai viņi jūs mīlētu, ja jūs nomirtu un atdzimtu kā viņu kaimiņš? Vai viņi jūs vispār pazītu?

Draugi uzskata, ka jūs piederiet viņiem, bet cik daudzi paliks jums uzticīgi, ja kaut kādā ziņā pārstāsiet tiem izdabāt – varbūt tikai sīka pārpratuma dēļ? Droši vien ne visi.

Cilvēki saka, ka mīl citus, taču īstenībā mīl sevi. Mīlestība, ko viņi jūt pret citiem, sniedzas tikai tiktāl, ciktāl pārējie izpilda viņu vēlmes.

Īsta mīlestība rod laimi – pat daudz ko upurējot no sava labuma –mīļotā cilvēka laimē. Cik daudzi spēj tā mīlēt? Tikai daži. Un cik daudzi no šiem dažiem saņem mīlestību pretī? Vēl mazāk!

Tikai mīlestība pret Dievu tiek pilnībā atlīdzināta – pat vairāk nekā atlīdzināta. Dievs saprot mūs tad, kad neviens cits nesaprot, Dievs mīl mūs tad, kad citi vēršas pret mums. Dievs mūs atceras tad, kad visi pārējie aizmirst.  Mēs uz mūžiem piederam Dievam, tikai un vienīgi Dievam.

PATIESA MĪLESTĪBA

Sauli, Mēnesi, Zemi un visu eksistējošo kopā satur Dieva mīlestības vienojošais spēks. Ja gribam iepazīt Viņu, mūsu mīlestība nedrīkst būt izolēta un sīka. Tā sapludina ar dievišķās mīlestības straumi. Griežoties dzīves un nāves dancī, apzinieties, ka Dievs ir mīlestība. Šīs mīlestības atrašanai ir jākļūst par vienīgo dzīves mērķi. Dievišķā mīlestība spēj padarīt skaistu cilvēka ķermeni un prātu. Nav spēcīgāka „tonizējošā līdzekļa” par to. Mīlestību nevar aprakstīt vai definēt: to var tikai piedzīvot kā dziļas jūtas.

Jebkura mīlestība savā dabiskajā šķīstībā ir Dieva mīlestība. Ja jūsu dvēselē zaigo patiesa mīlestība, iegūsiet Dieva mūžam pievilcīgo, universālo skaistumu un bezgalīgo mīlestību. Visām tautām vajadzētu sapulcēties visaptverošas mīlestības un sapratnes templī. Tikai mīlestība ir mūžīga. Dieva likumi ir mīlestības un brālības likumi.

Kaut arī cilvēka mīlestība piedzimst viņa cilvēciskajās attiecībās un savstarpēji izdevīguma apziņā, tomēr garīgās attīstības ceļā tā paceļas pāri jebkurām citām attiecībām un kļūst par beznosacījumu mīlestību. Kā piemēru var minēt mātes mīlestību pret bērnu. Tā ir bez nosacījumiem – māte mīl pat nejauku un nepaklausīgu bērnu.

PAPLAŠINĀSIM MĪLESTĪBAS ROBEŽAS

Mīlestību nedrīkst ierobežot, attiecinot tikai uz saviem tuvākajiem. Tuvu attiecību dievišķais nolūks ir paplašināt šo mīlestību. Daba pārrauj ģimenes dzīves saites tikai tāpēc, lai mums iemācītu ka ģimenei dāvātā mīlestība ir jāpaplašina arī uz kaimiņiem, draugiem, ģimeni, tautu un visām tautām. Cilvēks, kurš nemīl savu ģimeni,  nespēj mīlēt ne kaimiņu, ne tautu. Tas, kurš nemīl savu valsti, nevar iemācīties mīlēt visu pasauli.

Mīlestība ir prāta un sirds stāvoklis, kas būtiski pārspēj jebkuras citas attiecības. Tāpēc jebkurās citās attiecībās Dievs jāgodā augstāk par visu pārējo. Dievu var mīlēt kā Tēvu, Māti, Skolotāju, Draugu vai visu siržu Dievišķo mīļoto.

Mīlestība nav jāsaprot sīkumos. Pa draudzības, laulāto pieķeršanās, vecāku mīlestības un visu līdzcilvēku un visu dzīvo būtņu mīlestības vārtiem mēs varam ieiet Dievišķās Mīlestības valstībā. Garīgā mīlestība nerodas no runām, bet tad, ja to pakāpeniski kopjam auglīgā augsnē – aizvien augošā, aizvien plašākā simpātiju un draudzības izjūtā pret visu pasauli.

Cilvēks, kurš nekad nevienu nav mīlējis, nekad nespēs mīlēt cilvēci. Tas, kurš nekad nav mīlējis ne savus līdzcilvēkus, ne putnus, ne zvērus, nespēs mīlēt Dievu. Dievišķā mīlestība var izaugt vienīgi tādas sirds augsnē, kurā jau aug cilvēciskā mīlestība.

Avots: Paramhansa Yogananda: "Garīgās Attiecības", Zvaigzne ABC, Foto: Margarita Karaeva

Komentāri

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!