<< Visi raksti

Dvēseles apvalki. Astrālais un Kauzālais ķermenis.

0

1888

Tija Kazāka @ Yogi.lv @ 2014-05-22

Astrālais ķermenis literatūrā dažkārt tiek dēvēts arī par psihisko ķermeni.

Astrālā ķermeņa pirmais „slānis” –enerģijas jeb prāniskais apvalks

Jogas mācība sīki apraksta prānisko ķermeni, izdalot 5 prānas veidus, kuri mijiedarbojas prāniskajā ķermenī. Prānisko ķermeni ezotērajā literatūrā mēdz dēvēt arī par ēterisko ķermeni.

Prāniskais jeb ēteriskais ķermenis caurstrāvo, caurauž un arī apņem cilvēka fizisko ķermeni. Tas veidots no tūkstošiem kanālu jeb nādi, pa kuriem cauri cilvēka fiziskajam ķermenim plūst gaisma jeb prāna - nodrošinot ikdienas enerģiju un veselību. Gaismas rezervuāri prāniskajā ķermenī ir cilvēka enerģētiskie centri jeb čakras. 

Gaismas plūsmas intensitāti un karstumu prāniskajā ķermenī veido cilvēka iekšējā vitalitāte - dzīvīgums, dzīvotgriba, prieks, ieinteresētība, spontanitāte, fiziska kustēšanās, arī „karstas, dzīvas” emocijas.

Pārmēru karstas emocijas (nekontrolēta agresija, greizsirdība utt.), kuras kļuvušas nevadāmas un cilvēkam pašam nelabvēlīgas, tāpat kā „iesalušas” emocijas, izraisa traucējumus enerģijas plūsmā un tai sekojošas fiziskas izmaņas un saslimšanas fiziskajā ķermenī. Vainīgo meklēšana, upura pozīcijas ieņemšana, raizēšanās, baidīšanās un apvainošanās nobloķē, „sasaldē” un veido pārrāvumus dzīvības enerģijas plūsmā un neļauj gaismai pa enerģētiskajiem kanāliem plūst harmoniski, izlīdzināti un pietiekoši aktīvi.

Apzināti darbinot savu fizisko ķermeni - izmantojot dažādas jogas tehnikas, cilvēks pats spēj ietekmēt gaismas plūsmu prāniskajā ķermenī un aktivizēt gaismu un veselību katrā sava fiziskā ķermeņa šūnā. Jebkura fiziskā ķermeņa vieta – muskuļi, kauli, asinsvadi, dziedzeri, orgāni, maņas – visas ir ciešā saiknē ar enerģijas plūsmu cilvēka prāniskajā (ēteriskajā) ķermenī. Jogas prakse rada izpratni par to, ka, rūpējoties par enerģijas plūsmas attīrīšanu smalkajos ķermeņos, cilvēks dziedina arī savu fizisko ķermeni. 

Visi cilvēka ķermeņi ir savstarpēji savijušies un saistīti. Kad cilvēks ir vesels, laimīgs un piedzīvo tādu dzīvi, kādu vēlas, visi viņa ķermeņi darbojas savstarpēji harmoniski. Turklāt – katram atšķirīgā frekvencē.

 

Astrālā ķermeņa otrais „slānis” – emocionālais apvalks

 

Vēdanta joga mums stāsta, ka emocionālo apvalku veido un ar to ir saistītas cilvēka emocijas, cilvēka zemapziņa un sekojošas daļas fiziskajā ķermenī: mute, rokas, kājas, izvadorgāni un dzimumsistēma. Kā arī piecas uztveres, maņu jeb sensorās sitēmas: acis (redze), ausis (dzirde), deguns (oža), mēle (garša) un āda (tauste). Vienkāršojot – visu šo elementu savstarpēja mijiedarbība ir cieši saistīta ar cilvēka emocijām.

 

Astrālā ķermeņa trešais "slānis" – mentālais apvalks ir saistīts ar cilvēka individuālo intelektu, prātu un zināšanām.

 

Emocionālā un mentālā ķermeņa harmoniska funkcionēšana – aktīva gaismas plūsma tajos iespējama tikai tad, kad cilvēks iemācās vadīt sava prāta un emociju neapzinātos procesus.

 

Ja cilvēka prāts klīst pagātnes vai nākotnes notikumos, kuri viņā izraisa enerģiju bloķējošas emocijas, gaismas plūsma un veselība tagadnē nav iespējama. Jogas prakse piedāvā cilvēkam tehnikas, kuras palīdz prātu vadīt un nomierināt. Spēcīgs prāta vadīšanas un tīrīšanas instruments ir apzināšanās un meditācija. Apvienojot – apzināšanās meditācija. Un spēja DZĪVOT UN PIEDZĪVOT TAGADNI.

 

Spēcīgs un ātri iedarbīgs emociju un prāta stāvokļu vadīšanas, kā arī emociju izreaģēšanas un sakārtošanas instruments ir dažādas elpošanas jeb gaismas vadīšanas tehnikas. Elpa ir tā, kura „satur” jeb kurā „ir iekšā” prāna. Elpa liek prānai (gaismai) ar jaunu spēku plūst cauri enerģētisko kanālu sistēmai.

 

Elpošanas tehnikas spēj relatīvi īsā laikā „pārstartēt” cilvēka psihoemocionālos stāvokļus un atjaunot harmonisku enerģijas plūsmu astrālajā ķermenī un visās tajā esošajās „sastāvdaļās”. Piemēram, transformēt aizvainojumu un piedzīvot piedošanas dziedinošo spēku.

 

Vēl astrālo ķermeni iespējams attīrīt un harmonizēt, izzinot pašam savu un pasaules dievišķo realitāti, ievērojot jogas ieteiktos pamatprincipus. Daži no tiem:

 

Būt nevardarbīgam un patiesam savās domās, vārdos un darbos.

Neko neatņemt otram domās, vārdos un darbos. Tajā skaitā – neatņemt otram viņa brīvo gribu.

Spēt apzināties un harmoniski vadīt savas iegribas, vēlmes un kaislības.

Spēt būt mierā un apmierinātam ar esošo situāciju.

Katru mirkli apzināties, vadīt un tīrīt savus prāta stāvokļus – negatīvi lādētos transformēt pozitīvos un apzināties pozitīvo.

Izzināt un apzināties apslēpto kodolu vai iemeslu tajos dzīves notikumos, kuri ego uztverei sākotnēji šķiet nepatīkami. Patiesais notikumu iemesls vienmēr ir cilvēkam labvēlīgs – attīstību veicinošs.

 

Detalizētu atmošanās un atbrīvošanās pamatprincipu apskati – Pataņdžali 8 pakāpju jogas ceļu sevis transformēšanai izskatīsim citos rakstos.

 

Astrālais ķermenis un ego darbojas harmoniski un palīdz cilvēkam dzīvot laimīgu zemes dzīvi, ja ikdienā pastāvīgi sadarbojas ar nākamo – kauzālo ķermeni.

 
Kauzālais (cēlonības) ķermenis. Svētlaimības apvalks.

ibrāciju ziņā šis ķermenis ir daudz smalkāks par līdz šim aprakstītajiem.

Svētlaimes apvalks ir vistuvākais dvēseles vibrācijai. Dvēsele ir cilvēka sākums, savā ziņā – cēlonis jeb iemesls tam, kādēļ viņš ir atkal atnācis uz zemes. Dvēseles mājas ir svētlaime. Cilvēks atmostas un izjūt svētlaimi tad, kad Augstākā Apziņa – mīlestība, Dievs, līstot cauri smalkajiem ķermeņiem, nonāk viņa individuālajā apziņā un piepilda viņa ego, prātu un zemes dzīvi.

Ķermeņa apzīmējums pats parāda, ka patiesais cēlonis jeb iemesls tam, kādēļ cilvēks atrodas un izdzīvo zemes dzīvi, ir – atmosties un piedzīvot svētlaimību. Sajust svētlaimīguma atbalsošanos savas sirds telpā. Peldēties bezrobežu mīlestības okeānā.

Kad kauzālais ķermenis un to veidojošais svētlaimības apvalks ir tīrs un atvērts, cilvēks izjūt sevī ieplūstam laimi, svētlaimi, apmierinātību – dziļu apzināšanos un neizsmeļamu prieku par savu esību.

Caur šo ķermeni cilvēka Augstākais Es sadarbojas ar ego, nododot viņam informāciju par to, kā cilvēka un viņa dvēseles attīstībai visnoderīgākajā veidā virzīt un risināt zemes dzīves notikumus un attiecības. Par to, kādus lēmumus pieņemt un kā rīkoties dažādās situācijās, lai dvēsele piedzīvotu viņai visnepieciešamāko pieredzi un tai sekojošu ego transformāciju.

 Kauzālais ķermenis, kurš ir tīrs un funkcionē sekmīgi, nepārtraukti piegādā cilvēkam nepieciešamās Augstākās Zināšanas. Nevis kā spēju par tām intelektuāli spriest un tās ar prātu analizēt, bet gan kā spēju tās uztvert kā informāciju, kas palīdz viņam harmoniski virzīties pa savas dzīves vai likteņa ceļu. Smalkās, viedās informācijas balss ir intuīcija.

 Cauri svētlaimes ķermenim cilvēks spēj apzināties un piedzīvot to, kas viņš ir patiesībā – aiz tām ikdienas domām un emocijām, kuras viņam reizēm liek justies disharmonijā vai nevērtīgam. Cauri atmošanās gaismai cilvēks apzinās un piedzīvo dzīves un savu patieso jēgu.

Svētlaimības apvalku tīra un atver garīga prakse – meditācija, lūgšanas, kalpošana, garīgu tekstu studēšana, pastāvīgs kontakts un sarunas ar Dievu un dvēseli ikdienā.

Un – to dara visa jogas prakse, jo atvēršanās un atmošanās bieži vien notiek, cilvēkam vispirms izzinot un iztīrot savu fizisko ķermeni.

 Rūpējoties par visu savu ķermeņu tīrību un harmonisku funkcionēšanu, cilvēks spēj piedzīvot apmierinātību ikdienā, jo ir pastāvīgi atvērts, plūsmā un saskaņā ar sevi un savu – unikālo dzīvi.

Raksta avots: http://tija-yoga.1s.lv/, Foto: dollarphotoclub.com

 

Komentāri

Pievienot komentāru

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!