<< Visi raksti

Ego struktūra, ciešanas un transformēšanās

0

1682

Tija Kazāka @ Yogi.lv @ 2014-05-22

Lai padziļinātu jautājumu - kas tad ir tas, ko jogas prakse un citas garīgās prakses piedāvā transformēt, šķīdināt, transcendēt vai pat atteikties no tā kā no ilūzijas, aplūkosim sīkāk – ko par cilvēka ego saka dažādo garīgo prakšu atzari un mūsdienu psiholoģija. Un – kā vēlme transformēt vēl nenostiprinātu ego var izpausties ikdienas dzīves notikumos un attiecībās – cilvēka garīgās attīstības pašpārbaudes „kontrolpunktos”.

Tā ir tēma, kura prakses iesākumā bieži vien cilvēkus aizved maldu ceļos. Un ne tikai iesākumā vien.

No dažādiem avotiem – gan literatūrā, gan šodien populārajos semināros bieži dzirdam, ka cilvēka ego patiesībā esot kaut kas slikts, gandrīz vai ļauns – „kāds”, kurš cilvēkam neļauj garīgi nobriest, paplašināt apziņu un kļūt mīlošākam – piedzīvot beznosacījumu mīlestību un Dieva apzināšanos. Ka no tā vienkārši jātiek vaļā.

Vai tas tā patiešām ir?

Lai to noskaidrotu, varam ķerties pie mēģinājuma vispirms izpētīt – kāda tad ir ego struktūra? No kā viņš cilvēkā „sastāv”? Un – kur viņš cilvēkā „atrodas”?

Ego ir cilvēka zemes dzīves „gribētājs” un „izpaudējs”. Tā ir cilvēka personība. Cilvēka prāts, viņa domāšana un intelektuālā bagāža. Cilvēka emocijas – arī visas tās, kuras uzskatām par „sliktām”, un tās, kuras patiesi spēj cilvēku pašu sagraut, ja netiek apzinātas un apzināti „lietotas”.

Cilvēka „dzīvnieciskā daba” – visi viņa instinkti, vēlme baudīt.

Liela un būtiska ego „sastāvdaļa” ir cilvēka ambīcijas – vēlme uz zemes kaut ko paveikt, sasniegt, realizēties, kaut kā izpausties un būt noderīgam zemes dzīvē. Liels ego ir tāds, kurš vēlas lielu slavu, lielu varu, lielu naudu un ārēji labi redzamu skaistumu un spožumu.

Ego, kamēr pieaug un pašapzinās sevi kā nobriedušu, sākotnēji jūtas atšķirts no pārējiem cilvēkiem. Mēdz justies īpašāks un pārāks par citiem.

Ego, lai veidotu „vēlamo tēlu” citu acīs, labprāt iesaistās visā, kas ir saistīts ar cilvēka sociālo dzīvi – lomas, maskas, stereotipi. Ego mēdz veidot masku, kuru cilvēks rāda publiski, lai izskatītos labāks, nekā ir patiesībā.

Ego domā, ka viens pats, bez sadarbības ar kopējo veselumu, spēj plānot un virzīt notikumus pasaulē.

Kamēr nav izveidojis saikni ar dvēseli jeb dievišķo daļu cilvēkā, ego regulāri izjūt spēcīgas – apzinātas un neapzinātas BAILES par savu eksistenci uz zemes.

Ego ir tas, kurš uzskata, ka viņam kaut kas uz šīs zemes „PIEDER”. Ego ir tas, kurš saka – „TAS IR MANS!”. MANA sieva, MANS vīrs, MANI bērni. MANS auto, māja, īpašumi, apģērbs, virtuves panna utt.; MANAS zināšanas (prāta un intelekta līmenī), kuras MANI veido īpašu vai īpašāku. MANS darbs, MANAS spējas, zināšanas un sasniegumi.

Apziņa „MANS” ir tā ego daļa, kura cilvēkā veido PIEĶERŠANOS visam, ko viņš uzskata par „SAVU”. Cilvēka dabā ir sākotnēji identificēties ar sava ego saturu. Šāds cilvēks, pats to visbiežāk neapzinādamies, dzīvo ar apziņu: „es esmu mana mašīna”, „es esmu mana ģimene” utt. Pilnīga identifikācija ar sev piederošajiem īpašumiem bez mīlestības (Dieva/ dvēseles) klātbūtnes ir viens no cilvēku ciešanu pamata cēloņiem.

Pētot sevi un ejot dzīvē dziļāk, cilvēks pakāpeniski pats caur savu pieredzi vai kaut kur izlasot jeb izdzirdot saprot, ka praktiski visu viņa ciešanu pamatā, ir pieķeršanās tam, ko ego uzskatījis par „savu”.

 

Arī Džņāna (Jnana) jeb „zināšanu joga” mums stāsta, ka ikvienā dzīves situācijā izjūta „mans” un tai sekojošā pieķeršanās rada ciešanas.

 

Izzinot sevi un pasauli tik tālu, līdzās meklējot atbildes uz visbūtiskāko jautājumu – „KAS ES ESMU?”, cilvēks, gribēdams pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no sāpēm un ciešanām, bieži vien ar prātu izdomā attiekties jeb ar gribu pārvarēt visa veida identificēšanos un pieķeršanos savā dzīvē. Šis ir posms cilvēka attīstībā, kurā viņš var izdarīt mēģinājumus „pārlēkt” no pamatskolas trešās klases tieši iekšā augstskolā.

Neapzinātu, neiepazītu un nenostiprinātu ego varam salīdzināt arī ar mēģinājumiem celt pamatīgu ēku, neiemūrējot stabilus pamatus.

Tas parasti beidzas neveiksmīgi un ieved cilvēku vēl sarežģītākās ilūzijās par jau esošajām. Izzinot pasauli, cilvēks pakāpeniski patiešām uzzina, ka visa veida identifikācijas un pieķeršanās ir ilūzijas, taču nav „likvidējamas” caur prātu vai intelektu.

 

„Kontrolpunkti” jeb pārprastas ego transformācijas izpausmes ir tās, ko dēvējam par problēmām cilvēka personīgajā dzīvē – sarežģījumi attiecībās ar pasauli un pārējiem cilvēkiem, jo īpaši – attiecībās ar tuvāko cilvēku, kurš izrādās augstākais iespējamais garīgais skolotājs, kurš „nežēlīgi” atspoguļo cilvēka apspiestā ego attēlu. Viltus transformācijas izpausmes ir arī materiālās problēmas, problēmas atrast „stabilu vietu uz zemes”, fiziskās slimības.

Iemesls tam visam var izrādīties pavisam „vienkāršs” – savu vēl nerealizēto ambīciju apspiešana, savu spēcīgāko jūtu un vēlmju apspiešana, savas patiesās dabas apspiešana, savu instinktu apspiešana, – izlikšanās par labāku, tīrāku, gaišāku un „garīgāku” cilvēku. Melošana pašam sev.

Gandrīz komiska ir aina, kuru reizēm nākas sastapt vietās (piemēram, jogas ašramos, retrītos utt.), kurās pulcējas cilvēki, kuri paši sava ego līmenī formulējuši sevi kā „garīgi attīstītus”.

Apspiestas agresijas, neizdzīvotas seksualitātes, pašam sev neatļauto dzīves prieku izpausmes tur (un ne tieki tur!) dzīvojošo cilvēku ķermeņos un komunikācijas formās mēdz būt ļoti izteiktas.

Slēpts naidīgums nav reta parādība šādās vietās. Kā arī komunikācijā ar pasauli, kad „garīgie ego”, izejot ārpus ašramiem un citām prakses vietām, ķeras pie mēģinājumiem pāraudzināt un „vest uz pareizā ceļa” savus tuviniekus.

Saprotams, tas nenotiek ar visiem šādās vietās dzīvojošajiem un praktizējošiem cilvēkiem! Tajās, tāpat kā citur pasaulē, sastopamas arī augsti apzinātas, patiesi mīlošas dvēseles.

 

Ko darīt, lai laikus novērstu „apgarota ego” izraisītas, jaunas, jau grūtāk atšķetināmas ciešanas?

Līdzsvara jeb veselības atgūšanas un miera un prieka iemantošanas nolūkā cilvēkam vispirms labi noderīga ir atklāta sava ego un viņa vajadzību izpētīšana un absolūta sava ego pieņemšana. Process, kurā cilvēks uzņemas atbildību iepazīties arī pats ar savām „ēnas pusēm”.

Un tikai pēc ego pilnīgas izpētes, apzināšanās un pieņemšanas seko apzināta, parasti – ļoti lēna un pakāpeniska ego transformēšana praksē un ikdienas dzīvē. Jo – kā gan būtu iespējams transformēt jeb savaldīt to, kurš nemaz nav pazīstams un negribēts aktīvi darbojas brīvā, patvaļīgā režīmā?

Cilvēks nespēj „nosist” vai „iznīcināt” savu ego, jo tā ir pārāk spēcīga un klātesoša viņa paša daļa. Ir kāds bieži dzirdēts un brīnišķīgs salīdzinājums, kurš noslāpē pārprasto ego iznīcināšanas vēlmi, - ego ir dvēseles bērns un dvēsele ir mamma, kura viņu audzina – pakāpeniski piepludina ar mīlestību. Nevis mēģina iznīcināt.

Un tikai pēc ego iepazīšanas un iemīlēšanas seko nu jau apzināta cilvēka paša izvēle dažādās dzīves situācijās apzināti izvēlēties sevī to daļu, ar kuru viņš vēlas identificēties – dvēseli vai ego. Vai, visveselīgāk – dzīvot, abām šīm daļām nepārtraukti mijiedarbojoties.

 

Vai cilvēka fiziskais ķermenis ir ego daļa?

Lai arī fiziskais ķermenis ir labi saredzams un taustāms, joga un tai līdzīgās prakses cilvēka fizisko ķermeni uzskata par pirmo dvēseles apvalku. Vai apvalks – fiziskais ķermenis „pieder” ego vai dvēselei? Katram pašam ir iespēja to pārdomāt un formulēt sev vēlamā veidā.

Raugoties no Visuma viedokļa – „nekas nevienam nepieder”. Raugoties no zemes viedokļa – fiziskais ķermenis ir tas, ar kuru nenobriedis ego dažkārt vēlas lepoties un izcelties citu cilvēku vidū.

 

Ego transformācijas izpausmes pasaulīgajā dzīvē

Pasaulē, arī Latvijā, tiek rīkotas konferences un kongresi, kuros satiekas veiksmīgi biznesa cilvēki. Viņu savstarpējās satikšanās iemesls ir vēlme dalīties atziņās un pieredzē par to, ka viņu bizness uzplaucis laikā, kad viņi sākuši apzināties jeb ielaiduši savā dzīvē Dievu.

Visai neierasts formulējums konferencei, kurā pulcējas biznesa cilvēki ar visām viņu ārējām izpausmēm – spožiem un dārgiem auto, skaistu apģērbu, koptiem ķermeņiem. Turklāt – šīs konferences iemeslu nav iespējams uzzināt nejaušam garāmgājējam. Tā neietver lepošanos.

Viņi regulāri satiekas, lai sajustu vienotību, „pleca sajūtu” un brālību. Lai dalītos pieredzē par laiku, kad sākusies viņu individuālās jeb ego apziņas paplašināšanās – transformēšanās. Par laiku, kad ego ir saticies ar dvēseli, un dzīvē un biznesā viss negaidīti „labi aizgājis”.

Ego ambīcijas biznesmeņiem kalpojušas kā absolūti nepieciešams pamats, fundamentāla vajadzība, bez kuras mēs šodien nevarētu lietot viņu organizētā biznesa labumus. Starp šiem cilvēkiem ir Latvijā visiem zināmi uzņēmēji, kuru darba augļus mēs visi labprāt baudām. Tātad – sākotnējais dzinējspēks bijušas šo cilvēku ego ambīcijas.


Izteikti spēcīga vilkme kaut ko pasākt vienlaikus visbiežāk ir arī cilvēka dvēseles vēlme, viņas plāns šai dzīvei, kura realizācijai nepieciešamas arī ego ambīcijas. Un ego spēja nonest plānu no debesīm līdz zemes dzīvei.

Tieši kombinācija – spēcīgs ego un tā transformēšana – ambīciju piepludināšana ar mīlestību, ar vēlmi darīt labāku un krāsaināku ne tikai savu, bet arī pasaules dzīvi, izrādās vislielāko sasniegumu pamatā.

Cilvēka ambīcijas, kuras darbojas saskaņā ar mīlestību, ar Dieva gribu, ar viņa dvēseles plānu šai dzīvei, izrādās ārkārtīgi jaudīga, cilvēkam pašam un pasaulei – kopīgajam veselumam visnoderīgākā kombinācija.

 Noslēgumā

Raksts papildināms ar daudz un dažādiem papildrakstiem. Par pašizpēti, par atbildes meklējumiem uz jautājumu - kas es esmu? Par to - kā izpaužas cilvēki, kuru ego ir patiešām spēcīgi transcendēti – izšķīdināti. Kāds ir jogas piedāvātais (Pataņdžli 8 pakāpes) ceļš ego transcendēšanā? Un vēl un vēl, un vēl.... par to visu citreiz un pamazām.

Pastāv uzskats, ka ego izmēri – vēlmes un ambīcijas kaut ko paveikt uz zemes viena iemiesojuma laikā ir tieši proporcionālas cilvēka dvēseles senumam (reinkarnācijas tēma).

Jo vecāka ir dvēsele, jo lielāks ir cilvēka ego. Jo tikai veca un vieda dvēsele spēj „audzināt” un ar mīlestību savaldīt un padarīt pasaulei derīgu lielu ego, kuram likumsakarīgi ir „sarežģīts raksturs”.

Spilgtu piemēru – spēcīgu, jaudīgu, viedu cilvēku, apkārt ir pietiekoši. Mēs visi esam dzirdējuši stāstus, piemēram, par Imanta Ziedoņa rakstura īpašībām un tai pat laikā pazīstam viņa dvēseles atstāto mantojumu.

 Raksta avots: http://tija-yoga.1s.lv/, Foto:dollarphotoclub.com

 

Komentāri

Pievienot komentāru

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!