<< Visi raksti

Sievišķais aspekts jogas praksē un dzīvē

0

1794

Tija Kazāka @ Sajūtas.lv @ 2014-02-11

Uz jautājumu – vai jogas prakse, kuru sākotnēji izveidojuši vīrieši, vispār var būt sievišķīga un vai tā vispār sievietēm der, varam atbildēt diezgan vienkārši. Ikviena prakse, arī joga, savā ziņā kļūst sievišķīga, ja to vada sieviete. Jo viņa praksi „automātiski” pielāgo atbilstoši sava dzimuma vajadzībām.

Sievietes prakse jeb prakse, kura aktivizē sievišķās enerģijas plūsmu - gan tās garīgais, gan fiziskais aspekts, atver kādu brīnišķīgu, dziļu dimensiju – viņpus dogmām un stingriem „pareizas” garīgas un arī fiziskas prakses rāmjiem un koncepcijām.

Vienkāršojot sievišķās un vīrišķās enerģijas plūsmas atšķirības praksē un dzīvē, varētu sacīt, ka: SIEVIETE DZĪVO UN PRAKTIZĒ NEVIS TĀPĒC, LAI SASNIEGTU KĀDU MĒRĶI, BET GAN TĀDĒĻ, LAI BAUDĪTU TAGADNES MIRKLI, PATI SEVI UN PROCESU. Vīrišķās, „cietās”, stingrās enerģijas virzība un līdz ar to - vīrišķīga prakse un dzīve ir orientēta uz mērķi. Un mērķa sasniegšanai lieto spēku un „asus instrumentus”.

Par to – vai tas tā ir un kādēļ tas tā ir, sievietei un arī vīrietim visvērtīgāk būtu runāt pašiem, vadoties no savas prakses un dzīves pieredzes.

Ikvienam cilvēkam pastāv izvēles iespēja darīt (praktizēt) vienu un to pašu tehniku, vienkārši izmainot savu attieksmi. Piemēram, izpildīt jogas pozu „cieti”, vai darīt to paļāvīgi. Līdz ar to pilnībā izmainot prakses iedarbību un pēcefektu.

Sieviete, ja viņa izjūt, ka viņas ķermenī un dzīvē ir nobloķējusies sievišķās enerģijas plūsma, radot veselības un attiecību problēmas, var savā praksē apzināti sākt ieviest tālāk rakstā uzskaitītos principus.

Tāpat arī vīrietim, kura ķermenī un dzīvē pietrūkst sievišķās (plūstošās) enerģijas, ir iespējams šo enerģiju iegūt, praksē uz brīdi nomainot savu attieksmi uz „mīkstāku”, lai pēc tam atkal ar spēku dotos uz mērķi.

Cilvēki caur praksi iemācās apzināti operēt ar dažādajām enerģijām paši sevī un savās dzīvēs.

Sievišķo, plūstošo, mīksto, atslābinošo enerģiju atbrīvo un vairo jebkuru pozu un tehniku praktizēšana ar baudu, prieku, siltu mīļumu un paļāvību.

 

Sievišķās enerģijas plūsmas atraisīšanas principi rakstā minēti un saistīti tieši ar sievieti, ar sievietes dzimumu. Jo bieži tieši sievišķās enerģijas plūsmas bloķēšanās ir sieviešu slimību un ciešanu cēlonis.

Taču – šos elementus savā praksē un dzīvē uz mirkli var iepludināt arī vīrietis, kura vīrišķajā enerģija radījusi pārmēru lielu sasprindzinājumu un „prasa” harmonizēšanu.

 Kas palīdz atbrīvot sievišķās enerģijas plūsmu?

 SIEVIETE PRAKSĒ/dzīvē VAR IZVĒLĒTIES NECĪNĪTIES

Sieviete, lai nenodarītu sev pāri enerģētiski un veselības ziņā, pati var apzināti izvēlēties atteikties no cīņas. Ļauties, nevis cīnīties ar pozu, ar esošo situāciju un pašai ar sevi.

Cīņas un konkurences enerģija bloķē sievišķās enerģijas plūsmu un atņem viņai spēku. Cīņas vietā sieviete praksē var iepludināt maigumu un mīļumu.

 SIEVIETE PRAKSĒ/dzīvē VAR IZVĒLĒTIES NEKONKURĒT

Tas nozīmē - nesalīdzināt sevi ar blakus stāvošo sievieti. Sieviete tā vietā var baudīt pati sevi – savu ķermeni, savu elpu, savas kustības - pati savu sabiedrību un klātbūtni notiekošajam. Baudīt laiku, kuru viņa velta pati sev. Un izjust grupu kā atbalsta un mīlestības pilnu „sistēmu”, kurā iespējams savstarpēji apmainīties enerģijām. Konkurences vietā likt savstarpēju cieņu un mīlestību.

SIEVIETE PRAKSĒ/dzīvē VAR IZVĒLĒTIES NEMEKLĒT ĀRĒJO MĒRĶI UN SASNIEGUMUS

Viņa pieņem sevi, pieņem praksi un tajā iesaistītos cilvēkus tādus, kādi tie šobrīd ir. Viņai svarīgāka kļūst prakses (arī atsevišķas jogas pozas) dziļuma dimensija, dziļa esība tagadnes mirklī un sevī pašā, nevis ārējā formā vai sasniegumos.

Ārēja, uz mērķi orientēta saspringuma vietā sieviete tieši tās pašas prakses tehnikas var un spēj izpildīt spēcīgi, ar pilnu atdevi un jaudu, vienlaikus paliekot dziļā iekšējas ļaušanās un pieņemšanas – iekšēji atslābinātā/plūstošā stāvoklī. Tā radot vienreizēju sievietes „komplektu” – jaudu/spēku un plūstošu paļāvību/maigumu vienlaikus.

Varētu teikt arī - Ha un Tha jeb Iņ un Jaņ līdzsvaru un harmoniju pati sevī. Apvienojot šīs polaritātes prakses laikā, sieviete veic sevis pašas līdzsvarošanu un atveseļošanu. Kļūstot pati par savas dzīves un veselības saimnieci.

 SIEVIETE PRAKSĒ/dzīvē VAR IZVĒLĒTIES NEBŪT PERFEKTA

 

Tā vietā kļūstot vienkārši dabiska. Vēlme praktizēt (un dzīvot) „pareizi”, „perfekti”, reizēm pat „ar varu” un „par katru cenu” nospriego sievieti, un viņā pastāvošais spriegums ne tikai paliek viņas pašas ķermenī, bet tiek pārnests arī mājās. To saņem viņas tuvinieki un apkārtējā vide.

Viena no mūsdienās populārākajām perfekcionisma un kontroles formām - stingra uztura ierobežošana un svara kontrolēšana, spēj nobloķēt dabiskās, sievišķās enerģijas plūsmu sievietes organismā un viņas enerģētiskajās sistēmās pat vēl vairāk nekā kontrolēšanas mēģinājumi apkārtējā pasaulē. Jo slēpj sevī dziļu autoagresiju un sava ķermeņa nepieņemšanu un nemīlestību.

Visa veida uzmanīšana un kontrolēšana slēpj sevī nespēju atslābināties, taču spēja dziļi un līdz galam atslābt ir viens no sievišķās enerģijas plūsmas atjaunošanas galvenajiem priekšnoteikumiem.

Ir sievietes, kuru fiziskā un emocionālā atveseļošanās ir iespējama tikai pēc pieņemšanās svarā – atgriežoties viņas ķermeņa dabiskajā, dabas radītajā, plūstošajā formā. To, ka izteikts, ar kontrolēšanas palīdzību noturēts slaidums (tievums) ir sievietes neveselības pazīme, pastāstīs katrs ajūrvēdas ārsts.

 Turklāt – pārspīlēti stingras paškontroles sekas ir pieaugoša nespēja plūst un ļauties. Šāds apziņas stāvoklis arvien audzē  un pastiprina sievietes iekšējo trauksmi un nedrošību.

TĀTAD - SIEVIETE PRAKSĒ/dzīvē VAR IZVĒLĒTIES NEKONTROLĒT

Piemēram, nekontrolēt to, vai ķermeņa poza tiek izpildīta perfekti un nedomāt par to – kā tā izskatās no malas, tā iemantojot dziļu mieru un pašpaļāvību. Protams, nezaudējot atdeves un klātbūtnes intensitāti un apziņu, ka prakse notiek „manis pašas labā” un kļūst visvērtīgākā tieši tad, ja tajā jauda apvienojas ar paļāvību.

Perfekcionisms, kontrole, mērķtiecība un vēlme izdarīt arvien labāk un labāk ir attieksme, kura spēj nobloķēt un sagraut sievišķās, plūstošās enerģijas cirkulāciju un līdz ar to - sievietes ķermeni.

Sievietes jogas prakse notiek caur maigumu, mīlestību un dziļu pieņemšanu.

SIEVIETES SPĒKS UN VĀJUMS

Jauda, kuru sieviete var brīvi „lietot” prakses un dzīves laikā, ir tas spēks, kurš stāv augstāk, jeb kurš ir pāri visam. Jeb – ir visa pirmsākums.

Sieviete smeļas spēkus dievišķa spēka avotā, kurš atrodas viņas pašas dziļumā. Viņas pašas dvēselē. Viņas pirmatnējībā.

No dabas un stihiju aspekta raugoties, „sieviešu jogu” un sievišķās enerģijas plūsmu raksturo MĒNESS un ŪDENS (2. enerģētiskais centrs – sīkāk raksta nolēgumā).

Mēness fāžu nepārtrauktā mainība atspoguļojas sieviešu hormonālajā ciklā. Mēness ietekme uz ūdeņiem - uz paisumiem un bēgumiem jūrās, skaisti atspoguļo sievietes mainīgos gara stāvokļus, noskaņojumus, emocionalitāti un jūtīgumu.

Sievietes jogas praksi ir iespējams apzināti saskaņot ar viņas pašas un mēness cikliem tā, lai jūtīgums un svārstīgums iegūtu līdzsvaru, harmonizētos. Taču – ne tādēļ, lai to iegrožotu vai padarītu loģisku.

Sieviešu joga ietver arī ārkārtīgi spēcīgas, jaudīgas tehnikas, piemēram, plēšu elpošanu, kura labvēlīgi ietekmē sievietes hormonālo līdzsvaru. Fiziskā nozīmē sievietes jogas prakse nav nedz nevarīga, nedz „ļengana” vai „šļaugana”.

„Mīksta”, plūstoša, plaša ir tikai viņas apziņa un attieksme. Sievietes ķermenis prakses laikā ir stiprs, varošs, spēcīgs.

Prakse pati brīnišķīgi parāda, ka sieviete drīkst varēt un arī var, bet cieš, ja cenšas kaut ko pierādīt. Pierādīt pati sev, pierādīt otrai sievietei, pierādīt vīrietim vai visai pasaulei.

Pierādīšana, kontrolēšana, vērtēšana, kritizēšana, kategorizēšana, varas spēles un „es zinu, kā ir pareizāk” pozīcija spēj neticamā ātrumā sagraut sievietes ķermeni – gan praksē uz jogas paklājiņa, gan dzīvē.

Prakse pati ļauj sievietei atklāt, ka tieši viņas vājums, kaut kā nevarēšana (taču ne – nevarīgums) un savas nevarēšanas pieņemšana ir viņas patiesā spēka avots.

Piemēram, kāda prakses tehnika (neatkarīgi no tā, vai tā ir ķermeņa poza, elpošanas prakse vai kas cits), kuru sieviete šodien nespēj izpildīt, ļauj viņai tās laikā iegremdēties pašai savās dzīlēs un, praktizējot absolūtu sevis pieņemšanu, atrast pieeju sava iekšējā spēka avotam, kurš viņā atraisa gan jaunu varēšanu, gan dziļu un rāmu pašpaļāvību. Gan spēju pieņemt savu vājumu, kurš nesatur ne nevarības, ne „upura” vai „nabadziņa” vibrāciju. Tā iemantojot vien sievietei pieejamu - neticami lielu spēku.

Tāpat sieviete caur praksi arvien dziļāk iepazīst savu jūtīgumu un ievainojamību. Un mācās to „lietot savā labā”, nevis iznīcināt, kļūstot visu varošai.

APKOPOJOT. KĀ REGULĀRA JOGAS PRAKSE PALĪDZ TIEŠI SIEVIETEI?

Ļauj atbrīvoties no vēlmes salīdzināt sevi ar citām sievietēm un palikt pašai pie sevis. Uzdrošināties būt pašai. Regulāra prakse ļauj uzplaukt, atvērties sievietes īpašajam, dabiskajam skaistumam. Pieņemt un iemīlēt savu ķermeni un dziļi pieņemt ķermeņa izmaiņas, arī sava ķermeņa dabisko novecošanu. Kļūt iejūtīgākai, siltākai, mīļākai. Iejūtību un mīlestību sākotnēji audzē sevis pašas pieņemšana un iemīlēšana prakses laikā.

Pašai caur praksi nonākt pie apziņas, ka ir iespējams dzīvot, nemēģinot visu vērtēt, salīdzināt un kategorizēt. Ka pieņemošs apziņas stāvoklis uzlabo viņas pašsajūtu un veselību.

Atgūt harmoniju un veselību, ļaujot sev atzīt saspringuma, noguruma vai pārslodzes fāzes dzīvē. Un tad apzināti ļaujot sev atpūsties, aiziet atvaļinājumā, atlaist „dzīves grožus” vaļīgāk. Neiet galējībās, neaiziet līdz izsīkumam un izdegšanai. Kā praksē, tā dzīvē.

Jogas prakses atraisītā spēja ļauj uz dzīvi un notikumiem raudzīties paļāvīgāk, ļoti labvēlīgi iedarbojas uz sievietes veselību, pašsajūtu un spēju priecāties un baudīt pašai sevi un dzīvi.

Kļūt paļāvīgākai partnerattiecībās un nekonkurēt ar vīrieti, mēģinot kļūt viņam līdzīgai. Apzināties pašai savu – sievišķo „spēku”, kurš nevis konkurē, bet gan līdzsvaro vīrišķo.

Sievietēm, kuras dzīvojušas atkarīgās attiecībās, „upura” enerģijā, prakse palīdz atklāt savu pirmatnējo spēku, patiesi noticēt tam, savienoties ar to un uzņemties atbildību pašai par sevi un savu dzīvi.

Regulāra prakse ļauj harmoniskāk iet cauri dzīves pārmaiņu periodiem (grūtniecībai, vecumposmu maiņai, menopauzei), arī emocionāli grūtiem dzīves periodiem vai slimībām.

Sieviete caur praksi piedzīvo to, ka viņas spēks dzimst tieši no viņas iekšējā miera, no meditatīva prāta stāvokļa, nevis no sasprindzinājuma un mērķtiecības.

Jogas prakse ļauj sievietei arvien dziļāk izjust un apzināties pašai savu sievišķību, savus iekšējos ritmus, kurus „diktē” viņas hormonu svārstības un individuālie bioritmi. Izjust un ar pieņemšanu piedzīvot sev raksturīgās spēka/atslābuma fāzes; miega/nomoda nepieciešamās proporcijas.

Regulāra prakse uztur sievietes organismā hormonālu līdzsvaru, palīdz organismam pašam attīrīties un atjaunoties. Sieviete kļūst stiprāka un veselāka.

Regulāra prakse stabilizē sievietes autonomās un centrālās nervu sistēmas darbību. Tā veidojas labs fiziskais un psihiskais fons tam, lai sieviete dzīvotu emocionāli apzinātāku, piesātinātāku un veselīgāku dzīvi.

Īsi par enerģētisko aspektu jogas skatījumā

Otrais enerģētiskais centrs (čakra) atrodas apmēram 3 pirkstu platumā zem nabas, iegurnī. Tā gaismas vibrācija ir oranža. Tā „pārvaldībā” ir: radošās spējas, radīšana, auglība, seksualitāte, prieks, bauda, spēja ļauties, visa veida plūsma, t.sk. - nauda. Kustības, kustīgums, jūtas, dzīvīgums. Sievišķais.

Ķermenī: Dzimumdziedzeri, iegurnis, reproduktīvie orgāni, dzemde, nieres, urīnpūslis, zarnas, muguras lejasdaļa, visi ķermeņa šķidrumi – asinis, limfa, kuņģa sula. Vīrieša ķermenī -  sperma.

Cilvēks, kuram otrās čakras enerģija plūst brīvi, ir juteklisks, jūtīgs, emocionāls, jautrs, dabisks, radošs, auglīgs, bauda dzīvi, bauda sevi, priecājas, viņā „dzīvo” aktīvs iekšējais bērns, viņa dzīvē brīvi plūst nauda, viņš viegli iedvesmo citus. Mākslinieki. Viņā dominē sievišķā enerģija.

Bloķējas, ja cilvēkā trūkst spēja atslābināties, ļauties un paļauties. Ja cilvēks vēlas visu (sevi un citus) kontrolēt, pārraudzīt, cieti un stingri kategorizēt. Ja viņš vēlas kādam kaut ko par katru cenu iemācīt vai kādu pārmācīt. Līdz ar šādu attieksmi veidojas sasprindzinājumi un gaismas plūsmas traucējumi enerģētiskajās sistēmās, meridiānos un fiziskajā ķermenī.

Sievietēm šādas attieksmes dēļ mēdz veidoties cistas, miomas, iegurņa slimības, hormonāla disbalansa izraisīti traucējumi dzemdē un krūtīs. Nespējot atslābināties, bloķējas visa enerģētiskā sistēma, un tajā skaitā meridiāni, kuri nodrošina sazemējumu – sāp gūžas un ceļi.

 Kategorisms, aizdomīgums, „cieta un savilkta” domāšana, tajā skaitā kaut kā gribēšana „par katru cenu” veicina galvas sāpes, izraisa migrēnu, arī aizcietējumus.

Cilvēka enerģētiskie centri un visa viņa kanālu–meridiānu sistēma ir vienota. Plūsmas traucējumi vienā enerģētiskajā centrā vai meridiānā atsaucas uz visu cilvēka organismu.

Cilvēku dziedināšana ir absolūti individuāls process.

Otrā enerģētiskā centra un atbilstošo dzīves jomu harmonizācijai palīdz:

Viss, kas atbrīvo sastāvējušās enerģijas plūsmu. Tajā skaitā ūdens – visās pieejamās formās; ūdens procedūras, ūdens vingrošana.

Jogas praksē:

Visa plūsmas joga, „deju” elementi, viļņveida, meditatīvas, plūstošas kustības.

Fiziska iegurņa atvēršana, izapļošana.

Visa veida stiepšanās, noliekšanās – aktivizē šķidrumu plūsmu un audzē paļāvību, plastiskumu.

Augšstilbu stiepšana, gurnu muskuļu nostiprināšana un stiepšana.

Apgrieztās pozas (Svece, Suns, Arkls, galvas stāja un šo pozu modifikācijas).

Sieviešu – „hormonu” joga, kurā ar spēcīgas elpošanas un jogas pozu palīdzību „saslēdz”, regulē hipofīzes, vairogdziedzera, virsnieres un dzimumdziedzeru funkcijas. Kechari mudraun gaismas vadīšana ar iztēli no hipofīzes uz iegurni. Mūla Bandha regulē iegurņa fizioloģiju. Sapņošana, vizualizēšana, fantāziju ceļojumi.

Dziļā relaksācija = atpūta = sievišķais.

Avots: http://tija-yoga.1s.lv/21-sakums/

Foto JIm Campbell, http://www.omlightphotography.com/

Komentāri

Pievienot komentāru

Šim rakstam nav komentāru.

Lai pievienotu komentāru, ir jāielogojas!