Brīdinājums mācekļiem

Tagad, kad esat uzņemti Meklētāju pulkā, vairāk nekā jebkad ir iespējams, ka klupsiet, jo, aizmirstot, ka pašapmierinātība var izpausties jebkur, jūs varat iedomāties, ka esat pasargāti no tās.
Tāpat kā ieguvums no uzņemšanas Draugu pulkā ir liels, arī prasīts no mācekļa tiek vairāk nekā nepieciešams ikdienā.
Hasans no Basras šajā sakarībā izstāstīja šādu stāstu.

Reiz es redzēju piedzērušo, kas mēģināja pāriet dumbrāju, un uzsaucu viņam: “Piesargies, ka nenoslīksti, tu esi purvā.”
Dzērājs atbildēja:
“Hasan, ja purvs aprīs mani, zaudētājs būšu vienīgi es pats. Domā labāk par sevi – jo, ja noslīksi tu, tev līdzi nogrims tavi sekotāji.”

Attēls: devianart

No posts found.