Reinkarnācijas būtība

Tas, kas ir piedzimis, tas arī noteikti nomirs. Tas, kas nomiris, noteikti piedzims atkal. Dvēsele ir mūžīga.

Kā cilvēks, novelkot vecās drēbes uzvelk atkal jaunas, tā arī dvēsele iemiesojas atkal jaunos materiālos ķermeņus, atstājot veco un nolietoto.

Tā ir ilūzija, ja cilvēks sevi identificē ar savu ķermeni, ja tas domā, ka nomirstot ķermenim, nomirst arī tā dvēsele.

Kamēr cilvēks nepiedzīvos vilšanos  un neatbrīvosies no ilūzijas par materiālo pasauli, tikmēr tas nevarēs izrauties no iemiesošanās apļa materiālajā pasaulē.

Katra dvēsele ir izgājusi ļoti daudz dzīvības formas, miljoniem, un neviens nezin cik tieši attīstības un degradācijas apļus dvēsele ir izgājusi, un kas tieši viņa ir bijusi, varbūt gan liels valdnieks, svētais, vai arī dzīvnieks vai tārps mežā.

Atkārtotas iemiesošanās aplis nozīmē ka cilvēks ir izdzīvojis dažādas attīstības pakāpes, un katrā nākamajā reizē iemiesojas saskaņā ar savā iepriekšējā dzīve paveikto. Ja dzīve dvēsele ir progresējusi, tā iemiesojas augstāk attīstītās būtnes ķermenī, bet ja tā degradējusies, tad iemiesojas zemāk attīstītā ķermenī.

Nākošajā dzīvē var nonākt gan augstākās pasaulēs, kur cilvēki ir labestīgi, kur nav slimību un valda pārpilnība, gan zemākajās pasaulēs kur cilvēki ir ļauni, neiejūtīgi ar aukstu sirdi, gan arī dvēsele var atkārtoti iemiesoties tepat uz zemes.

Uz zemes cilvēks var iemiesoties gan cilvēka ķermenī, atšķirībā no viņa labiem un sliktiem darbiem, gan dzīvnieku, putnu un citu dzīvo būtņu ķermenī. Vairums cilvēku, kas dzīvo ignorējot dieva likumus nākošajā dzīvē iemiesosies dzīvnieku ķermeņos. Ja cilvēks nomirst atrodoties tamasa gunā, tas nākošajā dzīvē iemiesojas dzīvnieka ķermenī.

Tie cilvēki kas mirstot kliedz un no bailēm aptaisās, tas ir tāpēc, ka tie redz, ka pēc viņiem ir atnākuši velni, lai aizvestu viņus uz elli, kur tiem jāizcieš sodu. Pēc soda izciešanas ellē tie iemiesojas dzīvnieku ķermenī.

Tie kas būs dzīvojuši cilvēk cienīgu dzīvi, tie iemiesosies saskaņā ar nopelnīto labo karmu. Laba karma dod cilvēkam bagātus vecākus, vizuālo pievilcību un dažādus talantus un veiksmi darbībās. Slikta karma dod nabadzību un sliktu raksturu, inteliģences trūkumu un neveiksmes dzīvē.

Visi zinātnieki, kas ir pētījuši reinkarnācijas jautājumu ir pienākuši pie secinājuma, ka iepriekšējās dzīves ir realitāte, tomēr neskatoties uz to ateisti šo patiesību negrib pieņemt.

Avots: https://veda.lv/reinkarnacija/

No posts found.