V.S.Dalailamas meditācijas par dusmām

Dalailama raksturo galveno metodi, kā pārvarēt dusmas un naidu: šim nolūkam jāizmanto loģika un analīze, lai izpētītu dusmu cēloņus un ar izpratnes palīdzību cīnītos pret šiem kaitīgajiem prāta stāvokļiem. Sava ziņā šo pieeju var uztvert kā loģisku paņēmienu, ar kuru neitralizēt dusmas un izkopt tādus pretlīdzekļus kā pacietība un iecietība.

MEDITĀCIJA PAR DUSMĀM 1.VINGRINĀJUMS

Iztēlosimies situāciju, kurā cilvēks, ko jūs ļoti labi pazīstat, cilvēks, kas jums tuvs un dārgs, ir nonācis tādā stāvoklī, ka zaudē savaldīšanos. Varat iztēloties, ka tas notiek vai nu ļoti asā vārdu pārmaiņā, vai situācijā, kurā notiek kaut kas personiski aizvainojošs. Šis cilvēks ir tik dusmīgs, ka zaudē visu savu aukstasinību un rada ļoti negatīvas vibrācijas, nonāk pat tik tālu, ka savaino pats sevi vai kādus priekšmetus.

Pēc tam apceriet šī cilvēka niknuma tiešās sekas. Jūs redzēsiet, ka ar šo cilvēku notiek fiziska pārvērtība.  Šis cilvēks, kuram jūtaties tuvi, kurš jums patīk un, kuru ieraugot, agrāk allaž esat priecājušies, tagad kļūst neglīts – pat tīri fiziskā nozīmē. Jums jāiztēlojas, ka tas notiek ar kādi citu, nevis  ar jums pašiem, jo citu kļūdas ir vieglāk saskatīt kā savējās. Šādi izmantojot iztēli, dažas minūtes turpiniet šo meditāciju un vizualizāciju.

Vizualizācijas beigās analizējot situāciju un saistiet tās apstākļus ar savu pieredzi.  Apzinieties, ka paši daudzas reizes esat bijuši šādā stāvoklī. Apņemieties: „Es vairs nekad neļaušu, lai mani šādi ietekmē stipras dusmas vai naids, jo , tā rīkodamies, es nonākšu šādā pašā stāvoklī.  Es cietīšu arī no visām sekām: zaudēšu prāta mieru, zaudēšu savaldīšanos , iegūšu šo neglīto fizisko izskatu,” – un tā tālāk. Kad būsiet to apņēmušies, pēdējās meditācijas minūtēs fokusējiet savu prātu uz šo secinājumu: bez tālākas analīzes vienkārši ļaujiet savam prātam kavēties pie apņemšanās nepadoties dusmu un naida ietekmei.

MEDITĀCIJA PAR DUSMĀM 2.VINGRINĀJUMS

Veiksim vēl vienu meditāciju ar vizualizāciju. Sākumā iztēlojieties kādu, kurš jums nepatīk, kurš jūs ērcina, rada jums daudz problēmu vai krīt jums uz nerviem. Pēc tam iztēlojieties situāciju, kurā šis cilvēks jūs aizkaitina vai izdara kaut ko tādu, kas jūs aizvaino vai padara īgnu. Un, vizualizējot to, iztēlē ļaujiet rasties savai dabīgajai  reakcijai; vienkārši ļaujiet tai dabīgi mosties. Pēc tam pārbaudiet, kā jūtaties, pārbaudiet, vai tas paātrinājis jūsu sirdsdarbību un tamlīdzīgi. Noskaidrojiet, vai jūtaties ērti vai neērti; pārbaudiet vai tūdaļ esat kļuvuši mierīgāki vai varbūt ir radusies nepatīkama mentāla izjūta. Spriediet paši; pētiet. Dažas minūtes, varbūt trīs vai četras, spriediet un eksperimentējiet. Un tad, ja sava pētījuma beigās atklājat: „Jā, nav jēgas ļaut, lai šis aizkaitinājums pieaug. Es uzreiz zaudēju prāta mieru,”- tad sakiet sev: „Nākotnē es vairs nekad tā nedarīšu.” Attīstiet šo apņemšanos. Beidzot pēdējās meditācijas minūtēs pievērsiet savu prātu vienīgi šim secinājumam vai apņēmībai. Lūk tāda ir šī meditācija.

Dalailama mirkli klusēja un tad, pārlaidis skatienu saviem centīgajiem mācekļiem, kuri gatavojās uzsākt meditāciju, iesmējās un piebilda: „”Ja man būtu tādas izziņas spējas, prasme vai tik asa uztvere, kas es spētu lasīt citu domas, tad šeit droši vien atklātos varens skats!”

Publikā uzvirmoja smiekli, kuri spēju noklusa, kad klausītāji sāka meditāciju, nopietni gatavoties cīņai ar savām dusmām.

Foto: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/dalai-lama-guide-happiness-travel-tips

No posts found.