Nevis alkt pēc iespaidiem …

Gudra cilvēka dabā ir nevis alkt pēc iespaidiem, kas iegūstami ar pūlēm, bet gan izdzīvot tos, kuri jau ir. Ja cilvēks spēj jebkuriem līdzekļiem novērst prātu no alkām pēc jutekļu baudām, viņš ir glābts no noslīkšanas maldu okeānā. To, kurš ir aptvēris savu vienotību ar visu Visumu, tā paceļoties pāri vēlmei iegūt un vēlmei noraidīt, nekad nekas vairs nemaldinās.

No posts found.