Dzīve, gods un cēlas īpašības

Bagātība ir ļaunuma māte. Jutekļu bauda ir sāpju avots. Nelaime ir labākā laime. Būt visu atraidītam ir uzvara. Dzīve, gods un cēlas īpašības uzplaukst un nes augļus tam, kura uzvedība un izturēšanās ir laba un tīkama, kurš ļaujas vientulībai un nealkst pēc pasaulīgām baudām, kas noved pie ciešanām

Joga Vasištha

No posts found.