Kā izvēlēties darbiniekus?

Jebkura uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no īstā vadītāja, kas noalgo īstos darbiniekus, pareizas uzņēmuma vadības un labvēlīga mikroklimata. Ir tādi uzņēmumi, ko vada viens cilvēks, bet vairumam uzņēmumu nepieciešama gudras partneru grupas pārvaldība. Kad viena cilvēka vadīta firma sāk paplašināties, īpašniekam var nākties pieņemt darbā palīgus. Tomēr, lai ko jūs pieņemtu darbā, uzņēmuma kontrolpaketi paturiet savās rokās.
Vairums uzņēmumu cieš neveiksmi atbilstošu darbinieku trūkuma dēļ. Kandidāti jāizvērtē pēc viņu iepriekšējā snieguma un radošā intelekta. Vairieties no daiļrunīgiem, bet liekulīgiem vai impulsīviem darbiniekiem – pat ja šādi ļaudis neizpostīs jūsu uzņēmumu pilnībā, viņi var kavēt tā izaugsmi.
Lai izvēlētos darbiniekus ar vislabākajām īpašībām, nepaļaujie-ties tikai uz atsauksmēm. Lieciet lietā savu inteliģenci un intuīciju; esiet atvērts un uzmanīgi novērojiet potenciālo darbinieku. Ieteicams arī ieskatīties viņa horoskopā. Ja zvaigznes skaidro pareizi, no tām var nolasīt informāciju par labajiem un sliktajiem paradumiem, kas indivīdam piemituši iepriekšējā inkarnācijā un kas tagad izpaužas kā instinkti un iedzimtas noslieces.

Rakstura un spēju pārbaudes
Sekmīgu uzņēmējdarbību vislabāk var īstenot, piesaistot lojālus, draudzīgus, saprātīgus darbiniekus, kuri jūsu biznesu uztvers kā savējo un jūsu mērķus – kā savējos. Darbiniekos meklējiet radošo potenciālu, inteliģenci un, galvenais, – uzticamību.
Neviena darbinieka godprātību neuzskatiet par neapšaubāmu. Noteikti pārbaudiet darbinieku – tieši vai aplinkus, ar draugu vai privātdetektīvu palīdzību. Piedāvājiet viņam kādu kārdinājumu un vērojiet, kā viņš uz to reaģē. Ar draugu starpniecību mēģiniet panākt, ka jūsu darbinieks jūs kritizē, lai noskaidrotu viņa patiesos nodomus. Divas vai trīs reizes piedodiet sīkas kļūdas, bet nekad neatstājiet bez ievērības nodevību. Darbinieks, kurš rīkojas nodevīgi, tāpat rīkosies brīdī, kad to vismazāk gaidīsiet, nodarot jums neatgriezeniskus zaudējumus.
Ja darbinieks ir izlaidīgs, pārmērīgi lieto alkoholu un neizrāda nekādas kauna pazīmes, dzirdot savas uzvedības nopēlumu, pāris reižu piedodiet viņam, sniedzot iespēju laboties. Ja nekāda nožēla un pozitīvas pārmaiņas nav vērojamas, atlaidiet viņu.
Nepieņemiet darbā neapķērīgus, psiholoģiski vai fiziski slinkus cilvēkus. Psiholoģiski laisks darbinieks vaidēs un žēlosies, jo uzskatīs, ka būt radošam, plānot un domāt par jūsu uzņēmuma panākumiem ir lieks enerģijas patēriņš.

Godīgums un lojalitāte biznesa attiecībās

Neturiet savā uzņēmumā negodīgu darbinieku. Jūs nekad nezināt, kādu kaitējumu šāds cilvēks var nodarīt jūsu uzņēmumam. Centieties no iepriekšējā darba devēja uzzināt, kāds ir darbinieka raksturs un prasmes un cik viņš ir godīgs. Savukārt, ja pats esat darbinieks un vairākkārt dzirdat negatīvas atsauksmes par iespējamo darba devēju, turieties no viņa pa gabalu.


Nekad neļaujiet kādam draugam jūs izmantot tikai tāpēc, ka esat viņa draugs. Uzņēmējdarbībā ir strikti jāvadās pēc uzņēmējdarbības principiem. Tie darbinieki, kas sniedz atbalstu grūtās situācijās, ir jūsu īstie draugi.

Nekad neiesaistiet savā biznesā draugu, kurš pārprastas familiaritātes dēļ nepildīs jūsu rīkojumus un neņems vērā jūsu padomus.
Atšifrējiet cilvēka raksturu, ieskatoties acīs

Intuitīvā pieeja
Katra cilvēka pagātne ir ierakstīta viņa smadzenēs, un to atspoguļo acis, kas atklāj cilvēka raksturu, paradumus un dvēseli. Piesargāties, ja cilvēka acis ir šaudīgas, neuzticamas, saltas, viltīgas, sarkastiskas vai atriebīgas. Sargieties no tiem, kuru acis izstaro naidu vai kuru skatienā nav vaļsirdības. Ja intuitīvi satrūkstaties pilnībā ieskatījies kādam acīs, uzmanieties no šī cilvēka.


Garīgā pieeja
Pēc dziļas meditācijas vērsiet savu prātu uz punktu, kas atrodas starp uzacīm, un iztēlojieties potenciālā darbinieka vai sadarbības partnera acis. Pievērsiet uzmanību izjūtām, kas rodas jūsu sirdī, -ja jūtat nemieru un bailes, nesaistieties ar šo cilvēku.


Pirmais iespaids
Raugieties, lai jūsu dvēsele būtu brīva no aizspriedumiem, un pirmajā tikšanās reizē vērīgi ieskatieties acīs cilvēkam, ko intervējat. Ja saglabāsiet mieru un vērīgumu, jūsu pirmais iespaids būs pareizs.


Magnētiskā pieeja
Pēc meditācijas sakiet šādu lūgšanu: “Tēvs, sūti man īsto darbinieku! Lai tur palīdz mans magnētisms, ko bagātinājusi Tava žēlastība!”

Paramhansa Yogananda

No posts found.