Rahīmī

Zinību vīrs Sālihs Avāmī reiz kādā sarunā sacīja sūfijam Rahīmī:

Tam, ko tu nule teici, trūkst norāžu un apstiprinājumu senatnes avotos.

Nebūt ne, – Rahīmī iebilda, – tie visi man ir šeit, visas nodaļas un panti.
Zinību vīrs devās projām, sacīdams:

Tieši par to es arī gribēju pārliecināties. Nākamajā dienā viņš teica savu slaveno runu par
Rahīmī, un tā sākās šādi:

Mācībā, kuru jums sniegs šeihs Rahīmī, trūkst pārliecības. Viņš ir tik nedrošs par sevi, ka paša vārdiem pievienojis rakstītus apstiprinājumus un norādes uz pazīstamiem darbiem.

No posts found.