Zemnieki un kartupeļi

Gāja trīs zemnieki un iegriezās iebraucamajā vietā atpūsties, ieturēt aizaidu. Pieteikuši samniecei izvārīt kartupeļus, paši nolikās diendusā. Saimniece izvārīja kartupeļus un, nolēmusi nemodināt ceļiniekus, nolika bļodu uz galda un aizgāja. Viens zemnieks pamodās un ieraudzīja kartupeļus. Lai nepamodinātu biedrus, viņš, saskaitījis kartupeļus, apēda savu daļu, apēda savu daļu un atkal iemiga. Drīz pamodās otrs; viņam nebija ne jausmas, ka biedrs jau apēdis savu daļu, tāpēc, saskaitījis atlikušos kartupeļus, viņš apēda trešo daļu un iemiga. Pēc brīža pamodās trešais; domādams, ka neviens vēl nav ēdis, viņš saskaitīja atlikušos kartupeļus un apēda trešo daļu no tiem. Tad pamodās arī abi viņa biedri un ieraudzīja, ka traukā palikuši 8 kartupeļi. Te arī viss noskaidrojās.

Izrēķiniet, cik kartupeļu lika galdā saimniece, cik kartupeļu jau apēdis katrs zemnieks un cik vēl katram jāapēd, lai visi būtu notiesājuši vienādu daudzumu?

No posts found.