Ērglis – Garuda asana

Ērglis ir debesu putns. Saules un valdonības simbols, karavīru un valdnieku emblēma. Ir zināmi nostāsti par indiešu dievu Višnu, kurš lidoja ar putn-cilvēku Garudu. Ērglis ir saistīts ar gaisu, pārvietošanos, ar garīgā ceļa atrašanu.

Attiecīgā āsana ir samērā grūti izpildāma, tāpēc esiet ļoti piesardzīgi, ja gribat tai ķerties klāt.

Nostājieties. Kājas kopā, pēdas savienotas, pirkstgali izvērsti. Rokas nostieptas gar ķermeni. Sāciet izliekt muguru, lai pārvērstos par lidojumā piemējošu putnu. Arī rokas atstieptas atpakaļ un izplestas sānis.

Ar plaukstām jāsasniedz ceļi un jānoturas šādā stāvoklī. Roku pirksti izplesti kā ērgļa nagi. Galva atmesta atpakaļ. Pacelieties pirkstgalos, it kā jūs gatavotos lidojumam.

Šādā pozā jāpaliek vismaz dažas sekundes.

Izelpas laikā nostājieties uz pilnām pēdām. Pēc tam iztaisnojieties. Atbrīvojieties no saspringuma un atgriezieties stāvus pozīcijā.

Tā kā ērglis ir saistīts ar gaisu, tad ari āsana labvēlīgi iedarbojas pirmām kārtām uz plaušu darbību. Krūškurvis paplašinās, asinis plūst aktīvāk, elpot kļūst vieglāk. Ari klepus mitējas, pazūd migrēna. Asana palīdz uzlabot noskaņojumu, tā atsvaidzina un apvelti ar mundrumu.

Kādā Ķīnas viedo grāmatā teikts: “Ķerieties pie grūtā tur, kur ir viegli. Ķerieties pie lielā, kamēr tas vēl ir mazs. Viss grūtais pasaulē rodas no vieglā. Visi lielie darbi pasaulē izvēršas no mazajiem. Gudrais pie lielā neķersies – tāpēc viņš ari veic lielas lietas” Atliek tikai sākt ar mazumu, un izrādīsies, ka ari vissarežģītākie vingrinājumi jums ir pa spēkam. Ir jāapgūst elementāri elpošanas principi – un jūs būsit apguvis ari neparastākus ieelpas un izelpas paņēmienus.

Visām āsanām ir viena pazīme: tas ir pamats, bez kura jūsu virzība uz priekšu, jūsu pilnveide nav iespējama. Izraudzītie ķermeņa stāvokļi sakņojas vissenākajos laikos, kad cilvēks savu dzīvi nespēja iedomāties bez augstākās -dimensijas, kas viņam ļāva ne vien dzīvot, bet sev augstākas perspektīvas. Ir zināms eiropiešu novērojums: “Veselā miesā – vesels gars.” Papildināsim šo izteicienu ar pretējos:

“Ar veselu garu – vesela miesa.”

Tad arī izveidosies mūsu eksistencei nepieciešamais loks, kurā cilvēkam jāatrodas, izstarojot skaistumu, darot labu un dāvājot priekpilnu mieru.

Ieskatam video ar Dilanu Verneru:

Avots: Fizkes Istock

No posts found.