Yoga Nidra – Jogiskais miegs

Kam paredzēta Yoga Nidra prakse? Viens no sākotnējiem Yoga Nidra iemesliem un mērķiem ir ieslīgšana dziļajā relaksācijā un – dziļa atpūšanās.Yoga Nidra laikā cilvēks ieslīgst dziedinošajā stāvoklī starp nomodu un miegu, kurā viņa smadzenēs sāk dominēt alpha un thēta viļņi. 

Tas nozīmē – cilvēks neiemieg pavisam, nenonāk dziļā miegā (delta viļņi), bet gan atrodas transam līdzīgā stāvoklī, kurā pakāpeniski atveras viņa zemapziņa (virsapziņa, dvēsele).Dziļā relaksācija ir stresa pārvarēšanas, miera un prieka atgūšanas, veģetatīvās nervu sistēmas stabilizēšanas, miega traucējumu un dažādu psihosomatisku simptomu un slimību dziedināšanas metode.

Yoga Nidra uzlabo cilvēka koncentrēšanās spējas, atmiņu, stabilizē centrālās nervu sistēmas darbību.

Yoga Nidra prakse palīdz cilvēkam atbrīvoties no vienkāršiem un arī dziļākiem psihiskiem (emocionāliem un mentāliem), un līdz ar to arī fiziskiem sasprindzinājumiem un sāpēm.

Yoga Nidra labvēlīgi ietekmē cilvēka organisma iekšējo bioķīmiju, līdz ar to – palīdz saglabāt vai atgūt sabalansētu visas hormonu sistēmas un tai „pakļauto” orgānu darbību.

Yoga Nidra, atbrīvojot cilvēku no viņam pašam traucējošiem „uzslāņojumiem”, ir arī spēcīga apspiestā un nerealizētā enerģijas potenciāla un radošās enerģijas atbrīvošanas prakse.

Regulāra Yoga Nidra prakse ļauj cilvēkam piedzīvot emocionālu un fizisku pašatjaunošanos, fiziskā ķermeņa šūnu reģenerāciju.

Yoga Nidra prakse sniedzas vēl tālu aiz šiem „labumiem”, jo ir saistīta ar cilvēka dziļākajiem slāņiem un smalkajiem ķermeņiem, kurus pakāpeniski izskaidro arī mūsdienu kvantu fizika.

Yoga Nidra metode un Jaunā Laikmeta pasaules uzskats

Yoga Nidra prakse, lai arī ir jau tūkstošiem gadu veca, balstās arī šodienas – modernajos uzskatos par pasauli un Visumu kā vienotu sistēmu, kura darbojas, nepārtraukti mijiedarbojoties visam, kas tajā atrodas (kvanti; vienotās apziņas – gaismas lauks; cilvēka elektromagnētisms un domas spēks; cilvēka smalkie ķermeņi).

Izejot no šīs teorijas, top skaidrs, ka tāpat, kā ikviena cilvēka šūna darbojas cilvēka organisma labā un satur informāciju par visu viņa organismu kopumā, tāpat ikviens cilvēks darbojas pasaules un Visuma labā un – satur informāciju par visu, kas ir bijis, ir un būs pasaulē un Visumā.

Cilvēka zemapziņa (virsapziņa, dvēsele, dievišķā daļa cilvēkā) ir daļa no Augstāka, visu apvienojoša Saprāta un cenšas cilvēku „virzīt” atbilstoši viņa dzīvē paredzētajam plānam, kuram jākalpo kopējā veseluma, kopējas, harmoniski funkcionējošas „sistēmas” labā.

Tādēļ mēs varētu sacīt – katram dzīvē (pasaulē, Visumā) ir sava vieta. Un tā ir unikāla, citai vietai nepielīdzināma.

Dzīves periodos, kad cilvēks pats savu uzskatu, domāšanas „matricu” – stereotipu, kopējam veselumam neatbilstošas rīcības dēļ un savu domu un emociju vadīts, novirzās no kursa, viņš piedzīvo slimības un dzīves notikumu „buksēšanu” – konfliktus, traumas, nelaimes gadījumus.

Viss, kas darbojas PRET kopējo veselumu, izraisa to, ko cilvēki savā dzīvē dēvē par „problēmām”.

Yoga Nidra prakse – iegremdēšanās pašam savā zemapziņā kā sāpīgu pagātnes notikumu „krātuvē”, ļauj cilvēkam piedzīvot tās pašattīrīšanos un pašdziedināšanos. Līdz ar to – sāpīgo dzīves notikumu seku izdziedināšanu un šodienas notikumu plūsmas harmonizāciju.

Cilvēki, kuri apzināti tiecas pēc Dieva apzināšanās, Yoga Nidra praksi drīzāk uztver kā sazināšanos ar savu dvēseli, nevis zemapziņu. Šo jēdzienu (zemapziņa, virsapziņa, dvēsele, dievišķā daļa cilvēkā utt.) skaidrojumi dažādos avotos un cilvēku dzīves redzējumos tiek interpretēti gan vienojoši, gan gluži atšķirīgi.

Domājams, ka nav nozīmes tam, kā cilvēka prāts šo procesu cenšas intelektuāli noformulēt.Nozīme ir iegremdēšanās prakses dziedinošajam spēkam. Iespējai atslābināties ķermeniski un psihiski, turklāt nonākot padziļinātā kontaktā ar to savu daļu, kura atrodas viņpus prāta un ego un palīdz cilvēkam atgriezties uz SAVA dzīves ceļa, līdz ar to piedzīvojot dziedināšanu. Pašdziedināšanu.

Nodoms, afirmācija, autogēnais treniņš, pašsuģestija – SANKALPA

Yoga Nidra prakse – apzināta psihes un ķermeņa atslābināšana un ieslīgšana stāvoklī starp nomodu un miegu, noslēdzas ar cilvēka paša izvēlēta nodoma „iestādīšanu” zemapziņā jeb „ceļa rādītāju izlikšanu” savas dzīves tālākajam ceļam. Šo Yoga Nidra fāzi iespējams salīdzināt arī ar sēklas iesēšanu auglīgā augsnē – attīrītā, pozitīvas un radošas enerģijas piepildītā zemapziņā.

Sanskritā šo procesu apzīmē – sankalpa.

Sankalpa – nolūks/nodoms ierasti tiek formulēts īsā teikumā vai izteikts kā viens vārds. Līdzīgi, kā runājot afirmāciju jeb pozitīvu apgalvojumu tagadnes formā. Kā mantru vai lūgšanu.

Nodoma enerģētiskais spēks Yoga Nidra laikā ir ārkārtīgi augsts, jo cilvēka apziņa, prāts un psihes aizsardzības ir pierimušas. Vaļā ir zemaziņa, virsapziņa jeb kontakts pašam ar savu dvēseli. Darbojas nevis intelekts, bet intuīcija. Nevis prāts, bet sirds. Tādēļ izteiktā nolūka spēks neiedomājami daudzkāršojas.

Nolūks tiek izteikts, vizualizēts un izjusts nevis kā ego mērķis ar sekojošu pieķeršanos tam, bet gan tādēļ, lai kalpotu kopējam veselumam, labumam, lai iekļautos kopējā sistēmā, paliekot uzticīgam pašam sev – savai dvēselei.

Kā uzzināt – vai nolūks nav tikai ego iegriba?

Pašizpēte, meklējot atbildi uz šo jautājumu Yoga Nidra laikā notiek, padziļinot apzinātu kontaktu ar savu zemapziņu (dvēseli) un uzdodot tai dažādus konkrētus jautājumus, lai noskaidrotu – vai un kā mans nolūks kalpos kopējam labumam? Un kādu labumu tas nesīs man?

Šajā Yoga Nidra fāzē notiek nolūka apzināšanās un izpēte ar mērķi – saņemt apstiprinājumu no savas zemapziņas, ka nolūks ir TĪRS.

Yoga Nidra sankalpas „sadaļa” tiek vadīta un pavadīta dažādos veidos, izmantojot dažādas konkrētas metodes, kuras atraisa cilvēka saziņu pašam ar saviem dziļākajiem slāņiem.

Sankalpas izzināšana un formulēšana ir laiks Yoga Nidra praksē, kurā cilvēkam nebūtu ieteicams nonākt kāda ārēja „programmētāja” un „programmu uzstādītāja” ietekmē. „Programmas”, ja vispār varam tās šādi nodēvēt, savai dzīvei cilvēks veido PATS.

Tādēļ jālūkojas, lai Yoga Nidra prakses laikā nebūtu arī citu stimulu, kuri patvaļīgi iespiestos cilvēka apziņas dziļākajos, neaizsrgātajos slāņos – mūzika, sarunas utt.

Situācija atšķiras, ja Yoga Nidra un sankalpas prakse ir individuāla, notiek terapeita pavadībā, ar konkrētu terapeitisku mērķi. Tad transa jeb hipnozes laikā zemapziņas izpētē un nodoma „iestādīšanā” palīdz terapeits (psihoterapeits, jogas terapeits, hipnoterapeits).

Cilvēkiem, kuri nevēlas formulēt konkrētus nolūkus vai mērķus, tas var būt arī pavisam vienkāršs, vispārīgs, piemēram, iegūt dziļāku mieru, noturību stresa situācijās. Nolūka formulēšanas laikā iespējams arī vienkārši skaitīt lūgšanu, praktizēt pateicību un sarunāties ar Dievu.

Lai sagatavotos Yoga Nidra nolūka – sanklapas daļai, pirms došanās praksē, ir iespējams jau pafantazēt par sev vēlamo dzīves jomu, kurā gribētos realizēt kādu jaunu aspektu. Varbūt pavisam konkrētu notikumu. Vai arī – pārdomāt nolūku, par kura tīrību un nepieciešamībusankalpas laikā būs iespējams uzzināt, pajautājot to savai zemapziņai jeb dvēselei.

Noslēgumā

Yoga Nidra un to noslēdzošā sankalpa, kuru mēdz dēvēt par sarunu ar zemapziņu, ir tā pati saruna ar virsapziņu, eņģeļiem, dvēseli vai Dievu. Jeb pieslēgšanās Augstākajam Saprātam, kuram „no augšas viss labāk redzams”. Cits teiks – tā vienkārši ir dziļa un atklāta saruna pašam ar sevi.

Saruna, kuras laikā cilvēks izzina, vai viņa nolūks atbilst Dieva plānam viņa dzīvē. Šim plānam, vadoties pēc Visa Vienotības principa, būtu jākalpo kopējam veselumam un harmonijai. Un jārada miers, harmonija un apmierinājums arī paša cilvēka dzīvē.

Regulāras, dziļas sarunas pašam ar sevi sniedz cilvēkam drošības un pasargātības sajūtu.

Autore: Tija Kazaka

Avots: http://tija-yoga.1s.lv/21-sakums/

Bilde: https://www.myzen.tv/zoom-on-the-yoga-nidra/

No posts found.