Vai Kundalinī joga ir tikai seksuālās enerģijas aktivizēšana?

Kundalinī joga ir sistēma, ar kuru rietumu pasauli iepazīstināja Jogi Bhajan. Tā ir vesela un ļoti plaša sistēma – tehnoloģija, kura sniedz atbalstu, palīdzību dzīvot plaši, daudzpusīgi un patīkami ikdienā. Šis ir jogas veids, kurš ir iedots un paredzēts nevis kādam vienam, ar ļoti īpašām spējām, apveltītam cilvēkam, kurš velta savu dzīvi tikai jogas praksēm un nošķirtam dzīvesveidam, bet gan „mājsaimniekiem”, kā to savās mācībās un lekcijās apzīmēja pats Jogi Bhajan. Tātad – patiešām ikvienam, kurš vēlas šādā veidā sevi atbalstīt.

Kundalinī joga izšķir 3 pamatīpašības. Tās ir :

Sistēma – tai piemīt spēks mainīt, veidot pārmaiņas mūsu dzīvē.

Mantojums – tā ir pilnīgs veselums savā sistēmā aiz katra indivīda.

Izcelšanās – tai ir vēsture un pārraides lauks, kurš nonāk pie mums. To mēs nododam tālāk, ar to dalāmies ar citiem.

Apzīmējums “kundalinī joga” pasaulē, īpaši jogas pasaulē, ir sastopams dažādos veidos un pieredzēs. Zināmākā sevi piepilda tieši ar motivāciju un darbībām/praksēm seksuālās enerģijas spēcināšanai, atvēršanai un izmantošanai, vai fiziskām seksuālām darbībām (kā līdzekli procesu apzināšanai). Taču tas tikai ļoti niecīgā veidā ir attiecināms uz Kundalinī jogu tādu kādu to mācīja Jogi Bhajan.

Kundalinī Joga pēc Jogi Bhajan sistēmas ir apzināšanās un enerģijas vairošanas tehnoloģija, jo enerģija ir nepieciešama pilnīgi visām dzīvām radībām, kā arī visiem apzinātiem un neapzinātiem procesiem cilvēka dzīvē, neatkarīgi no tā vai pats cilvēks izseko un spēj kontrolēt procesus, vai nespēj ( piemēram sirdspukstus).

Visumā iespējas un variācijas ir neierobežotā daudzumā un veidos, un jo plašāka ir cilvēka spēja apzināties un uztvert procesus, jo vairāk iespēju izvēlēties. Laika gaitā zinātne ir pierādījusi to, ko joga sen izmantojusi un sapratusi – tur, kur nonāk cilvēka apziņa, nonāk enerģija; attiecīgi – jo ātrāk un noturīgāk cilvēks iemācās koncentrēt uzmanību vienā ķermeņa vai prāta sfērā, jo ātrāk un veiksmīgāks rezultāts, neatkarīgi no tā, kas tieši ir jāsasniedz. Kundalinī Joga kā sistēma, ļoti veiksmīgi savās praksēs palīdz katram, pilnīgi katram dalībniekam sajust to, kā apzināšanās mainās, paplašinās, padziļinās un spēcinās.

Atgriežoties pie iepriekš minētās seksuālās enerģijas atvēršanas, jā – arī Kundalinī Jogā uz to tiek vērsta uzmanība, jo šī ir viena no spēcīgākām, snaudošām enerģijām cilvēkā. Tā ir ārkārtīgi spēcīga radošā enerģija, kura ir nepieciešama jaunu ideju radīšanai, jaunu mērķu sasniegšanai, bet Kundalinī Jogā tam netiek izmantotas fiziskas seksuālas darbības. Kundalinī Jogā ir ļoti daudz kriju (jeb vingrojumu-elpošanas tehniku-mantras skandēšanas-apzināšanās kopums), kuras atmodina šo maz-izmantoto enerģiju praktizētājā, un tam nav nepieciešama jau augstāk minētās darbības (fiziskās darbības ir vienkāršākais un prastākais veids, kā piekļūt šai enerģijai), lai to gan stimulētu, gan novirzītu vēlamajā gultnē. Tieši šis pēdējais faktors ir ļoti nozīmīgs, jo nav nekādas jēgas izkustināt, satracināt šo enerģiju, ja to nav kur likt, nav precīzu mērķu uz kuriem to novirzīt un kā to pielietot, sasniedzot augstāko efektivitātes koeficientu.

Kundalinī Joga kā tehnoloģija sevī ietver daudzu lietu kopumu – tā ir gan vingrošana, kas visbiežāk ir nevis atsevišķu vingrinājumu izvēle pēc paša gribas, bet gan ļoti precīzi pamatoti vingrojumu kompleksi, lielākā daļa no kuriem darbojas uz čakru enerģiju izlīdzināšanu vai arī lielāko iekšējo enerģijas meridiānu enerģijas fizioloģiski pareizas plūsmas atjaunošanu. Vēl kompleksi var būt vērsti uz kādu konkrētu orgānu grupas izstrādāšanu/ spēcināšanu vai enerģijas izmainīšanu.

Kundalinī Jogas praksēs ļoti bieži ir ietvertas elpošanas tehnikas, un tam ne pavisam nav jābūt kādam intensīvam vai ļoti specifiskam elpošanas veidam, jo arī mierīga, dziļa un apzināta elpošana ir ārkārtīgi spēcīgs līdzeklis gan jogas praksēs, gan ikdienas dzīvē.

Kundalinī Jogas nodarbībās ļoti bieži tiek izmantota mantru skandēšana, kas, lai arī pamatots un plašs temats, ir fantastiski iedarbīgs, tā rezultātā katram jogas nodarbības dalībniekam palīdz piedzīvot izmainīta prāta stāvokļa pieredzi katrā nodarbībā. Lai arī kā to negribētos vai arī tieši otrādi – ļoti gribētos apvīt leģendām un ievīt mistikas plīvurā mantras un mantru izmantošanu jogas praksēs, viss ir daudz vienkāršāk un saistīts ar cilvēka fizioloģiju, kura katram dzīvam cilvēkam (ja vien nav kāda īpatnēja pataloģija) ir pilnīgi identiska, tieši tas arī ir iemesls, kāpēc Kundalinī Jogas sniedz pieredzi no vienas vienīgas nodarbības katram cilvēkam. Skaistākais šādos procesos ir tas, ka Kundalinī Joga darbojas un sniedz sajūtu izmaiņas katram cilvēkam neatkarīgi no tā, vai cilvēks tic jogas spējam, vai absolūti nemaz.
Tā kā Kundalinī Jogas pamatā ir ļoti daudz smalku un precīzu zināšanu, tad arī ārējā izskatā un dzīvesveidā ir precīzi novērojamas atšķirības no citiem jogas veidiem. Ja, piemēram, jebkuru citu jogas vingrošanas veidu var veikt jebkur un jebkādā apģērbā, tad Kundalinī Jogā tiek piekopta tradīcija ģērbties baltā apģērbā nodarbību laikā. Tas ir saistīts ar ļoti vienkāršiem fizikas pamatelementiem – baltā krāsa sevī ietver visu krāsu spektrus, attiecīgi netiek pastiprināta vienas vienīgas krāsas ietekme uz cilvēka elektromagnētisko lauku (auru), bet gan stiprināts viss lauks kopumā. Jebkuras baltās krāsas lietošana apģērbā spēcīgi un intensīvi paplašina cilvēka auru. Tomēr tas nekādā ziņā nav ierobežojums katram individuāli vadīties pēc sajūtām un izvēlēties arī krāsainu apģērbu nodarbībai.

Tāpat ļoti bieži var novērot Kundalinī Jogas nodarbībās cilvēkus ar apsegtu galvu (ieteikums – izvēlēties dabīgus materiālus, kuri vada vibrācijas: kokvilna, vilna, zīds). Tas tiek darīts ļoti praktiska un pragmatiska apsvēruma dēļ – nodarbībās ļoti spēcīgi tiek izmainītas cilvēka enerģijas un to plūsmas veidi, vēl vairāk – katrā nodarbībā tiek mācīts, rādīts un pielietots enerģijas uzkrāšanas un novirzīšanas process, attiecīgi neļaujot prakses laikā uzkrātai enerģijai izšķiesties uz visām pusēm, bet gan saturēt un novadīt pa svarīgākiem kanāliem, lielākais no kuriem atrodas mugurkaulā un šī novirzīšana notiek uz galvu – aktīvāko enerģijas izmantotāju. Tieši šis novirzes process ir viens no lielākiem ieguvumiem Kundalinī Jogas praksēs, jo smadzenes to izmanto gan apzināšanās procesa izmaiņai, gan sadala pa nepieciešamiem procesiem organismā; tai skaitā – spēcinot un nostiprinot nervu sistēmu un lielākos dziedzerus (gan galvā, gan organismā). Attiecīgi – galvassegas pielietošanas palīdz enerģiju izlīdzināt un kas vēl daudz svarīgāk nepārslogot kādu vienu dziedzeri vai nervu sistēmu (no pasaulīgās pieredzes runājot – neļauj aizbraukt jumtam). Diemžēl, tieši šī iemesla dēļ, ļoti bieži pasaulē tiek runāts pa kundalinī jogas ļoti negatīvo iedarbību uz cilvēka fizisko ķermeni un prāta stāvokli, jo ar vienas kādas ļoti specifiskas prakses veidu, tiek ārkārtīgi pārslogota nervu sistēma un tā neiztur. Diemžēl, nesaprotot lietu būtību, šādi piemēri ir pārpārēm daudzu desmitu gadu laikā. Par laimi, Kundalinī Joga (kādu to mācīja Jogi Bhajan), nosedz visus aspektus, lai cilvēkam nenodarītu pāri. Tas nav jogas uzdevums, un nekādā gadījumā tam tā nav jānotiek, tieši tāpēc tiek izmantoti pavisam vienkārši, skaidri saprotami un visiem pieejami veidi, lai novērstu jebkādu nepareizu darbību ietekmi uz praktizētāja fizisko, emocionālo un garīgo veselību. Tāpēc arī šīs galvassegas tiek izmantotas.

Vēl viens ierasts atbalsta veids, ko piekopj Kundalinī Jogas praksēs, sēdēt uz aitādas (vēsturiski – visvērtīgākās ir skaitījušās melno briežu ādas, bet ņemot vērā šo zināšanu atvēršanu ļoti lielam cilvēku skaitam visā Pasaulē, tiek izmantotas aitu ādas). Arī šai izvēlei ir ļoti praktiska nozīmē – tā palīdz cilvēkam samazināt Zemes elektromagnētisko viļņu ietekmi prakses laikā, tādā veidā mazinot jebkurus papildus šķēršļus vai traucējošās vibrācijas. Tajā pašā laikā, šī dabīgā paklāja klātbūtne palīdz praktizētājam ātri iezemēties, kad tas ir nepieciešams (un tas ir ļoti bieži un daudz nepieciešams pēc intensīvām un spēcīgām praksēm), jo praktizētājam ir veiksmīgi jāiekļaujas ikdienas dzīvē pēc Kundalinī Jogas. Kā jau iepriekš tika minēts, Kundalinī Joga ir ikdienas joga/atbalstoša tehnoloģija jebkuram cilvēkam, lai tas varētu dzīvot savu dzīvi, pildīt pienākumus, priecāties un izjust jaunas lietas arvien ātrāk un vienkāršāk, jo pēc Jogi Bhajan vārdiem :“Tikai ar piedzimšanu vien, jums ir tiesības būt laimīgiem”.

Autors: Dace Dikša Ezermale

Foto: Freepik

No posts found.