Augsts asinsspiediens

Asinsspiediena paaugstināšanās nozīmē, ka cilvēks iekšēji grib cīnīties par savu taisnību, bet viņš to kaut kādu apsvērumu dēļ nedara jeb nerealizē savu cīņas enerģiju. Ja cilvēks realizē savu cīņas enerģiju, tad viņa asinsspiediens ir normāls. Ja cilvēks ir cīnītājs, kas izjūt nepieciešamību cīnīties par taisnību vai savu mērķu sasniegšanu, bet to nedara, apslāpējot sevī cīņas enerģiju, tad viņam būs paaugstināts asinsspiediens.

Savu asinsspiedienu paaugstina tie cilvēki, kas ilgu laiku pārdzīvo iekšēju sasprindzinājumu un pretestību, ko izraisa dažādas bailes, neuzticēšanās, nevēlēšanās pieņemt to vai citu situāciju.

Cīnīties nozīmē sava panākšanu ar spēku nevis ar mīlestību. Cīņas enerģija ir dusmu enerģija, tāpēc tā ietekmē veselību.

Piemēram, vīru neapmierina sievas uzskati par dzīvi, jo viņš domā savādāk. Iekšēji viņš cīnās ar sievas uzskatiem, grib mainīt sievas uzskatus, nezinot, ka tā ir vardarbība, bet ģimenes miera labad, viņš noklusē savas domas.

Cits piemērs, valsts vadītāji pieņem lēmumus, kas cilvēkam šķiet nepareizi. Ja cilvēks grib piespiest valsts vadītājus mainīt lēmumus, bet savas domas neīsteno jeb neko nedara, lai valsts vadītāji lēmumus mainītu, tad viņā cīņas enerģija paliek nerealizēta un sāk uzbrukt ķermenim, radot veselības problēmas.

Elvitas Rudzātes grāmatas fragmenti

Foto: https://www.deviantart.com/

No posts found.