Panākumi darbavietā

Galvenajam darba un biznesa mērķim jābūt kalpošanai, nevis naudas pelnīšanai. Cilvēki labprāt iegriežas tieši tajā veikalā, kurā ir vislabākais serviss un vislabākie produkti. Atcerieties, ka jums jākalpo, lai darītu citus laimīgus.
Pārticības likumu nosaka nevis savtības, bet gan nesavtības princips. Mums jādzīvo citu labā un, gādājot par sevi, jārūpējas arī par citiem.


Ielieciet sirdi un dvēseli visā, ko darāt, un neieslkstiet savā vidē. Ir divu veidu vides, kam jāpievērš uzmanība, – ārējā un iekšējā. Izmainot ārējo vidi, varēsiet gūt labākus panākumus darbā, tomēr nemainiet to, ja neesat pārliecināts, ka jaunā situācija būs labāka par pašreizējo.

Izvēlieties profesiju atbilstoši savām interesēm, instinktīvajām nosliecēm un intuitīvajai iekšējai vadībai. Necentieties gūt panākumus tādā darbā vai biznesā, kas jums neiet pie sirds.


Nav nekā nosodāma, ja kādu laiku strādājat necilu darbu, tomēr darīt to līdz mūža galam ir apgrēcība pret jūsu radošajām spējām. Ļaujiet nepieredzējušiem jaunatnācējiem darīt sīkus un nenozīmīgus darbiņus, bet pats, uzkrājis pieredzi, tiecieties pēc augstāka amata.


Vairums cilvēku pavada savu dzīvi, vēlēdamies kaut ko darīt perfekti, piemēram, spēlēt klavieres vai gleznot, bet ir pārāk laiski un vieglprātīgi, lai papūlētos un konkrētajā sfērā sasniegtu pilnību. Viņi attaisnojas: “Man nebija laika vingrināties, es nevarēju atrast labu skolotāju, un vispār – es neesmu nekāds ģēnijs.” Vairāk nekā izcils talants ir nepieciešama nelokāma apņēmība un neatslābstošas pūles. Lielākā daļa cilvēku neīsteno savas materiālās, intelektuālās un garīgās vēlmes, jo viņiem nav konkrēta mērķa un viņi nav pielikuši ilgstošu piepūli.


Ja gribat kļūt par mākslinieku vai uzņēmēju, jums jābiedrojas ar labākajiem māksliniekiem un uzņēmējiem, kādus varat atrast. Ar vārdu “biedrošanās” es saprotu inteliģentu uzmanības parādīšanu un sirsnīgu, ieinteresētu domu apmaiņu. Ja interesēsieties par izciliem cilvēkiem, lai izzinātu viņu veiksmes noslēpumus, arī viņi interesēsies par jums. Ja jums nav reālas iespējas tikties ar izciliem ļaudīm, vismaz lasiet viņu sarakstītās grāmatas un mācieties no viņu sekmīgās pieredzes.


Lai kļūtu par garīgu cilvēku, biedrojieties ar kādu, kurš ir sasniedzis augstāko garīguma līmeni, un meditējiet aizvien nopietnāk.

Atcerieties, ka galvenais atbildīgais par savu darbu esat jūs pats un jūsu atmodinātā jaunrades spēja. Visas grūtības var pārvarēt tikai ar nepārtrauktu plānošanu un neatlaidību. Atsakieties atzīt sakāvi un jūs uzvarēsiet. Ja, kādu laiku nopūlējies, savā darbības jomā tomēr negūstat panākumus, mēģiniet darīt kaut ko citu un turpiniet strādāt, līdz sasniedzat iecerētos rezultātus. Mēģiniet gūt panākumus tajā darbības jomā, kurā jau esat uzkrājis pieredzi.

Paramahansa Yogananda

No posts found.