10 vēdu pamatpostulāti

Vēdas ir senas hinduistiskās svētās rakstības, kas ietver četras galvenās grāmatas: Rigvedu, Samavedu, Yajurvedu un Atharvavedu. Šajās rakstībās ir daudz postulātu un mācību, kuru pamatā ir garīgie un filozofiskie principi. Šeit ir 10 pamatpostulāti, kas bieži tiek uzskatīti par būtiskiem vēdu mācībās:

  1. Dharma: Dharma ir taisnīgums, pareizība vai likums, kas regulē pasaules kārtību un indivīda pienākumus un morālo atbildību.
  2. Karma: Karma ir likuma liktenis vai likumpakļautība, kas nosaka indivīda rīcības sekas un dzīves apstākļus, atkarībā no viņa vai viņas iepriekšējām darbībām un uzvedību.
  3. Samsāra: Samsāra ir dzimšanas, nāves un reinkarnācijas cikls, kas sasaistīts ar likteni un karmu, kas atkārtojas, kamēr dvēsele nav sasniegusi mūžību.
  4. Mokša: Mokša ir atbrīvošanās no samsāras cikla un sāpīgajiem līdzekļiem, kas saistīti ar cilvēka dzīvi, sasniedzot pilnīgu apgaismojumu vai atbrīvošanos.
  5. Ātma: Ātma ir cilvēka dvēsele vai garīgā būtība, kas ir nemirstīga un neatņemama no Visuma.
  6. Brahma: Brahma ir visa pasaules un visuma absolūta realitāte vai Dieva visaugstākā būtība, kas ir pārāka par laiku, telpu un izpratni.
  7. Šruti un Smriti: Šruti ir vēdu svētās teksta daļa, kas tiek uzskatīta par Dieva atklātu atklāsmi, bet Smriti ir teksti, kas balstīti uz tradīciju un atmiņu, kas tika pārraidīta mutiski un pēc tam ierakstīti.
  8. Yoga: Joga ir prakse, kas veicina garīgo attīstību un savieno cilvēku ar Dievu vai Absolūtu caur meditāciju, fiziskiem un garīgiem vingrinājumiem.
  9. Puja: Puja ir garīga ceremonija vai dievkalpojums, kas tiek veikts, lai pielūgtu un celtu Dievu vai dievību.
  10. Ahimsa: Ahimsa ir nevardarbīga attieksme pret visām dzīvajjām būtnēm, ko var tulkot kā “nevardarbību”, un tā ir būtiska daļa no hinduistiskās ētikas.

Attēls freepik.com

No posts found.