Pilnīgai pašapgādei ar pārtikas produktiem nepieciešamā platība tātad ir atkarīga no daudziem mainīgiem faktoriem.

Pilnīgai pašapgādei ar pārtikas produktiem nepieciešamā platība tātad ir atkarīga no daudziem mainīgiem faktoriem. Tikpat atšķirīgi ir uzskati un literatūrā minētās platības, kas nodrošina viena cilvēka vai ģimenes apgādi ar pārtikas produktiem.

“Katrs var sevi pilnībā apgādāt no 100 m2 zemes”, 1919. gadā saka L.Migge, viens no galvenajiem pašapgādes idejas aizstāvjiem 20. gados.

Ar to viņš saprot apgādi ar augļiem, dārzeņiem un kartupeļiem. Citos avotos tiek minēti atšķirīgi lielumi. Turpmākā attīstība jaunākajos laikos, kad, saimniekojot apritē, pateicoties papildu saules enerģijas izmantošanai, bioloģisko procesu aktivizēšanai un saskaņotu barības ķēžu izveidošanai, ražošanas efektivitāte palielinās, nepieciešamo platību jauj vēl vairāk samazināt, pat par 2/3.

Sekojošajā pārskata tabulā dotais mērogu salīdzinājums atbilst visbiežāk minētajiem datiem par bioloģiskās augkopības metodēm.

No posts found.