Kas notiek kad kundalini sasniedz Sahasrāra čakru … jeb virzoties augšup pa soma čakra un kamešvara čakru

SAHASRARA – ČAKRA

Cilvēka galvas smadzenes ir Sahasrara – čakras nēsātājas, un galvvidū ir nofokusēts Sahasrara – čakras centrs. Sahasrara – čakras simboliskais atainojums – tūkstoš ziedlapiņu Lotoss, ziedlapiņas iekrāsotas visās varavīksnes krāsās. Sahasrara-čakras galvenā Bidža-skaņa ir balsenes izdotā H burta skaņa. Bidža skaņas uz čakras ziedlapiņām – visas tīrās sanskrita skaņas no A līdz KŠA, ieskaitot visus patskaņus un visus līdzskaņus. Tie noteiktā kārtībā ir ierakstīti Lotosa ziedlapiņās.

Kad Kundalini ir aizgājis līdz Sahasrara – čakrai, jogs kļūst starojošs, kā Saule. Viņa aura nepārtraukti staro mirdzošo starojumu. Pazūd individuālā ,,Es” ilūzija. Jogs kļūst par apskaidroto, vienots ar tiem kosmiskiem principiem, kuri valda pār visu Visumu. Viņš apgūst visas siddhas (pārdabiskās spējas), viņš ir spējīgs uztvert Dievišķo un visā pilnībā apzināties Dievišķo sevī.

SOMA – ČAKRA

Soma – čakra ir viena no mazām čakrām, kas ieiet Sahasrara -čakras sastāvā. Soma – čakra izvietota virs Adžna – čakras. Soma -čakras simboliskais atainojums ir divpadsmit ziedlapiņu Lotoss, balti gaišzilas krāsas aplis, apļa vidū sudraba pusmēness, ziedlapiņas baltā krāsā.

No sudrabainā pusmēness tek fiziskā ķermeņa nemirstības nektārs.

Šis nektārs izlīst no Kamdhenu mitoloģiskās govs, kura piepilda vēlēšanās. Kamadhenu mitoloģiskai govij ir vārnas galva ar govs ragiem, zirga kakls, govs ķermenis, gulbja spārni un pāva aste. Nektārs pastāvīgi plūst uz dobo telpu starp divām smadzeņu puslodēm. Savā dabiskajā plūdumā šis nektārs nolīst lejā un caur Soma – čakru satek lejāk, bet, sasniedzot Manipura – čakru, sadeg Saules enerģijā saules pinumā. Jogas ar noteiktu garīgo vingrinājumu palīdzību bloķē lejupejošo nektāra plūsmu, un tas dod jogam nemirstību. Sama un Amrita nozīmē fiziskā ķermeņa nemirstības nektāru, tas spējīgs apstādināt novecošanas procesu, tāpēc padara cilvēku par mūžīgi jaunu un pilnu ar dzīves enerģiju.

KAMEŠVARA- KAMEŠVARI ČAKRA

Augstāk par Soma – čakru atrodas Kamešvara – Kamešvari čakra. Tā arī ir mazā čakra, kura pieder Sahasrara-čakrai. Kamešvara-Kamešvari čakras simboliskais atainojums ir: baltas krāsas Lotoss ar astoņām sarkanas krāsas ziedlapiņām, baltā apli sarkanas krasas trijstūris, kura virsotne vērsta uz leju un kurā Dievības Kamešvara un Kamešvari sēž uz baltā Lotosa. Kamešvara ir paša Šivas Dievu Dievs. Kamešvari atrodas Muladhara – čakrā guļošas čūskas veidā. Pamostoties Kamešvari iekļūst šaurā izejā un steidzas pie sava dzīvesbiedra – Kamešvare. To viņa paveic, izpildot kaut kādu vienu no pieciem kustību tipiem. Pagriežot visu Lotosu dažādu čakru ziedlapiņas, viņa sasniedz augstāko čakru, lai saplūstu ar dzīvesbiedru. Kamešvara tiek aprakstīts kā viens no visskaistākajiem vīriešiem. Viņš sēž jogas pozā, apskāvis savu iemīļoto – pašu brīnišķīgāko sievieti trijās pasaulēs.

Savienojoties ar savu mīļoto, Kamešvari nomierinās un pārstāj būt par to briesmīgo čūsku, kura vēma uguni, kad viņu pēkšņi atmodināja no miega.

Zināšanas par čakrām ir nesaraujami saistītas ar Kundalini. Kundalini ir tāds spēks, kurš uztur cilvēka dzīvi un viņa apziņu, pat tad, kad tā paliek sagriezusies riņķos. Taču šī spēka atmodināšana dod cilvēkam apgarotu virsapziņu.

Garīgums — tas ir Dievišķā atmodināšana apziņā.

Garīgums cilvēkā sāk atmosties tikai tad, kad atmodinātais Kundalini, virzoties no čakras uz čakru, ar savu uguni sadedzina visus Ego – apziņas aspektus. Ego – apziņa saprātu virza uz nepārtrauktiem baudas meklējumiem, bet baudas gūstošā pieredze attīsta saprātā jūtīgo apziņu. Jūtīgā apziņa, pakārtota vēlmēm, maldās un nonāk izjūtu pasaules priekšmetu slazdā.

Kad Kundalini sāk pa Sušumne pārvietoties un sasniedz Sahasrara čakru, tad tas ar savu uguni attīra parastā cilvēka jūtīgo saprātu un līdz ar to viņu pārvērš tīrā saprātā (kas ir attīrīts no kaisles, alkatības, nevaldāmām domām un iekšējā dialoga verdzības). Pateicoties apziņas izmaiņām, jogs pāriet citā savas eksistences situācijā, kurā saprāts pilnībā tiek nošķirts no sajūtu pasaules un nedomā, nevēlas, neizsaka savu gribu. Šajā aspektā cilvēciskā ,,patība” izkūst augstākajā saprātā un cilvēks pārrauj dzimšanas un miršanas ciklu, viņš paceļas uz citu kvalitatīvi atšķirīgu eksistences līmeni.

Mācības par čakrām ir unikālas un ļoti vērtīgas, jo apvieno sevī ķermeni, saprātu, dvēseli un apkārtējo pasauli.

No posts found.