Kad Kundalinī sasniedz sirds čakru

ANAHATA – ČAKRA

Sanskrita valodā ceturtā čakra tiek nosaukta ANAHATA -čakra vai sirds čakra. Ceturtā cilvēka čakra izvietota muguras smadzenēs, kas atrodas mugurkaula krūšu kurvja apvidū un sastāv no divpadsmit skriemeļiem.

Ceturtās čakras simboliskais atainojums ir sešstūraina zvaigzne dūmakainā vai dziļi-melnā krāsā divpadsmit ziedlapiņu Lotosā. Lotosa ziedlapiņas ir tumši sarkanā krāsā. Divpadsmit ziedlapiņas nozīmē, ka ceturtā čakra izdod divpadsmit enerģijas divpadsmit virzienos. Skaņas, kuras rezonē šīs Lotosa ziedlapiņas, ir izteiktas ar sekojošiem sanskrita burtiem: KAM, KHAM, GAM, GHAM, NAM, ČAM, ČHAM, DŽAM, DŽHAM, NAM, TAM UN THAM.

Ceturtā čakra kontrolē, uztur un attīsta sirds darbību, tāpēc no ceturtās čakras stāvokļa ļoti atkarīgs ir cilvēka sirds darbības stāvoklis Galvenā Anahata – čakras Bidža – skaņa ir IJĀM. Ja pareizi tiek izrunāta šī Bidži – skaņa IJĀM, cilvēka sirdī rodas vibrācijas, jebkuri šķēršļi sirds apvidū izzūd, un tad cilvēka sirds kļūst atvērta, uz augšu plūstošā enerģija nesastop nekādus šķēršļus. Bidži skaņas nēsātājs ir briedis vai melnā antilope. Antilope skrien ar prieku un mūžīgi seko mirāžām un ilūziju tēliem.

Pārmērīgi apzināta, jūtīga un pilna ar iedvesmu antilope izpauž tāda cilvēka raksturu, kam pārsvarā ir ceturtā čakra. Antilopes acis simbolizē nevainību un tīrību, tieši tāpat, ceturtās čakras cilvēka pievilcīgās acis ir tikpat lētticīgas un tīras. Ceturtās čakras Dievība ir IŠA (Rudra). IŠA ir pilnībā atbrīvots no pasaules. Šī Dievība ar kamparzilo ādu izpauž tāda cilvēka dabu, kas ir pastāvīgā laimes stāvoklī. IŠA apjozts ar tīģera ādu, kas simbolizē tīģera saprātu, kas dzīvo vēlmju džungļos. IŠA Dievam ir labdarīga un miermīlīga daba. Labā rokā viņš tur trijžuburi, bet kreisajā – bungas. Ap viņa ķermeni apvijušās čūskas izsaka viņa apvaldīto kaisli. Atšķirībā no trešās čakras Šivas Dieva dusmu pilnā aspekta, šis Dievs vienmēr ir jauns. Cilvēks, kuram Kundalini ir sasniedzis ceturto čakru, neizjūt nekādu trauksmi, kas ir saistītas ar pasaulīgo labsajūtu, pazemojumiem un slavu. Vēlmes tādam cilvēkam nesagādā nekādas problēmas, tā kā enerģija ceturtā čakrā ir nolīdzsvarota un viņš dzīvo harmonijā ar ārējo un iekšējo pasauli.

Ceturtās čakras Dieviete ir Kakini. Kakini četras galvas izpauž Kundalini enerģijas pacelšanos līdz ceturtajai čakrai. Tās ādai ir rozā krāsa, bet sari – debešķīgi – gaišzila. Šī Dieviete sēž uz rozā Lotosa, apbērta ar dārglietu rotājumiem. Kakini iedvesmo dzejniekus, māksliniekus un mūziķus. Kakini palīdz sacerēt dzeju vārsmas, izpausties tādās daiļajās mākslās, kuras balstītas uz īpaši smalku lietu redzējumu. Ikdienas māksla un pop-mūzika, ko pārzina Rakini, otrās čakras Dieviete, nav spējīga pacelt cilvēcisko saprātu līdz augstākiem apziņas līmeņiem – tieši otrādi, tā var tikai novirzīt cilvēku no šī mērķa. RadoŠums, ko iedvesmo Kakini – ceturtās čakras Dievība, tiek saskaņots ar paša Kosmosa ritmiem. Šāda māksla paceļas pāri pagātnei, tagadnei un nākotnei. Ja tiek veiktas nosodāmas rīcības Anahata – čakrā var izpausties mokošas izjūtas.

Savās četrās rokās Kakini Dieviete tur priekšmetus, kuri ir nepieciešami līdzsvara sasniegšanai. Pirmā rokā viņa tur zobenu, kas augšupejošas enerģijas plūsmas ceļā novērš visus šķēršļus. Otrā rokā viņa tur vairogu, lai pasargātu no visiem ārējiem apstākļiem. Trešā rokā viņa tur galvaskausu , lai norobežotos no viltus identificēšanās ar fizisko ķermeni. Ceturtā rokā viņa tur trijžuburi – triju spēku (radīšanas, saglabāšanas un iznīcināšanas) līdzsvara simbolu.

Sirds čakra ir organisma līdzsvara centrs un saistīta ar vienmērīgu – kā lejupejošu, tā arī augšupejošu enerģijas plūsmu. Tas simbolizējas ar diviem trijstūriem, kuri savā starpā krustojas. Viens no tiem, vērsts ar virsotni uz augšu, simbolizē Šiva Dievu – vīrišķā sākumu. Otrs, vērsts ar virsotni uz leju, atspoguļo Sākti Dievieti – sievišķā sākumu. Kad šie spēki savienojas harmonijā, iestājas līdzsvars.

Šīs čakras ieskautā svētuma pasaule cilvēkam dod spējas apkārt notiekošajā saskatīt dievišķo labvēlību.

Kad Kundalini ieiet ceturtā čakrā, tad tas jau nav īsti Kundalini, tas jau ir pārveidojies. Šī enerģija izpaužas nevis kā čūskas iznīcinošais spēks, kā tas bija čakrās, kas ir zemākas par ceturto. Tagad Kundalini pārvēršas Dievietē un tad cilvēks ir spējīgs veidot saskarsmi ar šo dzīvinošo augšupejošo enerģiju. Tagad tā sēž jogas pozā. Lotosa pozā sēdošā Kundalini Dieviete izstaro kosmisko skanējumu, kas skan visapkārt, – savādāk to var nosaukt par ,,balto troksni”. Šī skaņa veidojas sirdī kā AUM, kā visu skaņu sēkla.

Pārvaldot ceturto čakru, emocionālais uzbudinājums tiek pārtraukts.

Cilvēks, kura Kundalini ir sasniedzis ceturto čakru, iegūst spējas kļūt par neredzamu, ļoti ātri pārvietoties telpā un iemiesoties citu cilvēku ķermeņos.

No posts found.