Kas notiek cilvēkā kad atmostas Kundalinī un tā sasniedz Muladhara čakru?

MULADHARA – ČAKRA UN KUNDALINĪ

Pirmā čakra – tā ir noteiktu programmu pakete, noteikta informācija, kura veselības izpratnē pārvalda apakšējās ekstremitātes un daļēji dzimumorgānu sistēmas un urīnizvadsistēmas apakšējo daļu, tāpat cilvēka pirmajā čakrā ir sakoncentrēta visa viņa potenciālā enerģija, kura jogas mācībā tiek nosaukta par ,,Kundalinī”. Jēdziens Kundalinī veidojies no sanskrita valodas jēdziena ,,Kundali”, kas tulkojumā nozīmē ,,sagriezties gredzenos”. Šo cilvēka enerģiju jogas salīdzina ar gredzenos savijušos čūsku. Kundalinī nav īsti enerģija, vēdās par Kundalini saka: ,,Ak, Devi! Tu esi prāts, debess, gaiss, uguns, ūdens un zeme. Nekā nav ārpus Tevis, ārpus Tavas pilnveides. Tu kļuvi par Šivas svēto karalieni, lai Savu svētlaimes formu – apziņu pārvērstu šīs pasaules formā”. Kundalinī – tas ir kosmiskais spēks individuālajos ķermeņos. Tas nav materiālais spēks, kā, piemēram, elektriskais, elektriskā lauka vai jebkura cita lauka spēks. Kundalinī – tas ir garīgais potenciāls vai kosmiskais spēks, kuram patiesībā nav noteiktas formas, jo tas nav materiāls. Vēdas vēsta, ka šis noslēpumainais Kundalinī guļ ar seju uz leju. Čūska sagrieztā veidā veido trīsarpus gredzenus. Kad tā pamostas, tā izdod šņācienus, kas līdzinās čūskas šņācieniem, un paceļas pa Sušumne augšā. Kundalinī – tā ir runas Dieviete, kuru tur cieņā visi. Kad jogs Viņu modina, tad Viņa viņam dot iespēju apgaismībai. Tā ir visu zināšanu un svētlaimes avots.  Tā ir – tīrā apziņa.  Tā ir – Brahmans.  Tajā – radīšana, saglabāšana un atvēršanās. Tā cilvēka ķermenī palīdz uzturēt viņa dvēseli. Pamodināt Kundalinī  ir iespējams tikai  paceļoties pāri savām jutekliskajām vēlmēm.

Jogs, kad viņa sirds ir attīrīta, bet prāts atbrīvots no kaisles un vēlmēm, atmodinot Kundalinī, var sasniegt ļoti daudz. Turpretī, ja cilvēks, piesātināts ar nepilnībām, mēģina pamodināt Kundalinī tikai ar āsanu un prānajāmu, mudru vai kaut kādu citu tehniku palīdzību, tad viņa psihe to var neizturēt, tā var ,,salūst” un viņš ,,kritīs”. Tieši tā cilvēki ceļā nomaldās un zaudē veselību un gala rezultātā dzīvi. Jogas praksē nav nekā nepareiza. Vienkārši sākotnēji cilvēkam no savām jutekliskajām vēlmēm ir nepieciešams attīrīties, atrast sev labu garīgo skolotāju (Guru), lai pēc tam Guru vadībā varētu cītīgi un regulāri praktizēties. Pēc atmošanās Kundalinī tiecas uz augšu pa Sušumne kopa ar prātu un agne. Jogam ar dažu speciālu vingrinājumu palīdzību Guru vadībā ir nepieciešams to virzīt uz Sahasrara- čakru. Kad, pamostoties, Kundalinī sasniedz čakru, tajā ir jūtams ļoti izteikts siltums, bet, kad tā atstāj čakras centru un virzās uz citu čakru, Kundalinī atstātā čakra kļūst ļoti auksta.

Absolūtā brīvība, prāta līdzsvars, kosmiskā mīlestība, astrālais redzējums, absolūta bezbailība, vēlmju trūkums, dievišķais reibums – tās ir pazīmes tam, ka ir atmodies Kundalini. Kad Kundalinī cilvēkā guļ, cilvēks pilnībā apzinās pasauli un visu, kas tajā ietilpst. Kad cilvēkā mostas Kundalinī, viņš pasaulei ir miris.

Viņā izzūd ķermeņa apziņa. Kad Kundalinī paceļas no čakras uz čakru, slānis pēc slāņa atveras prāts un cilvēks iegūst psihiskus spēkus. Viņš pakāpeniski gūst varu pār pieciem elementiem, tas ir pār fizisko pasauli. Kad Kundalinī sasniedz Sahasrara – čakru, viņš atrodas ,,zināšanu telpā”.

Kundalinī atmodināšana un tās savienošana ar Šivu, ,,nektāra baudīšana” un citas Kundalinī funkcijas, kuras aprakstītas dažās jogas praksēs, daudzi tulko nepareizi, uztverot to visu ļoti burtiski. Šie cilvēki uzskata sevi par Šivu, sievietes – par Šakti un Kundalinī -jogas mērķi redz kā vienkāršu dzimumaktu. Nepareizi interpretējot jogas tekstus, viņi dāvā ziedus personīgajām sievām un dievina viņas, dziļi izjūtot miesaskāri. Interpretējot vārdu savienojumu ,,izjust Dievišķo reibumu, izbaudot nektāru”, tieši tāpat izprot nepareizi: dzer vīnu un citus reibinošus dzērienus, iedomājoties, ka viņi bauda Dievišķo nektāru. Tā ir vienkārša aprobežotība, pat zināms analfabētisms. Šādiem cilvēkiem absolūti nav taisnība. Dievišķā piesaukšana un šāda veida izdarības nekādā veidā nav saistītas ar Kundalinī – jogu. Viņi koncentrējas uz seksu un tādā veidā sagrauj sevi.

Daži dumji jaunie cilvēki dažās dienās apgūst vairākas Āsanas, mudras un prānas un iedomājas, ka Kundalinī jau ir sasniedzis kakla līmeni. Viņi iedomājas no sevis izcilus jogas, bet izpelnās tikai nožēlu. Virsapziņas stāvoklis (Samadhi) nav iespējams bez šī primārā spēka atmodināšanas.

Pamodināt Kundalinī ir viegli, bet ļoti sarežģīti pa Sušumne to novirzīt caur citām čakrām uz Sahasrara- čakru. Tas pietiekami ilgstošu laiku prasa milzīgu pacietību, uzstājību, mērķtiecību, tīrību un regulāru praksi. Jogs, kurš spējīgs Kundalinī novirzīt uz Sahasraras čakru – ir īsts visu spēku pavēlnieks. Parasti daudzi jogu praktizējošie šāda veida nodarbošanos atstāj pusceļā aplamas apmierinātības dēļ. Kad šādiem cilvēkiem parādās kaut kādi mistiski pārdzīvojumi vai psihiski spēki, viņi sāk iedomāties, ka ir sasnieguši mērķi. Viņi savus sasniegumus tiecas nodemonstrēt publiski, lai iegūtu cieņu, slavu un nopelnītu naudu. Tā ir bēdīga kļūda. Tikai pilnīga apzināšanās var dot galīgu atbrīvošanos, pilnīgu mieru un augstāko svētlaimi.

Tā kā cilvēka pirmajā čakrā sakoncentrēta visa viņa potenciālā enerģija, tad attiecībā uz likteni no pirmās čakras stāvokļa atkarīga cilvēka dzīve un nāve. Tieši tāpat no pirmās čakras stāvokļa ir atkarīgs arī cilvēka tonuss un dzīvotgriba.

Katrai čakrai ir noteikts skaits lotosa ziedlapiņu, uz katras no tām ir atrodams kāds burts no sanskrita alfabēta. Katra lotosa ziedlapiņa izstrādā noteiktas frekvences vibrācijas un tā tiek apzīmēta ar noteiktu burtu no sanskrita alfabēta. Katram burtam atbilst Dievietes Devi noteikta mantra, kas izriet no Kundalinī. Šie burti lotosa ziedlapiņās eksistē slēptā veidā. Tie var izpausties koncentrēšanās laikā un tad caur čakras Lotosa ziedlapiņām Jūs izjutīsiet Nadi vibrācijas. Lotosa ziedlapiņu skaits katrai čakrai ir atšķirīgs. Visu sešu čakru Lotosa ziedlapiņu kopējā summa, neiekļaujot Sahasrara-čakru, ir piecdesmit. Uz šīm piecdesmit Lotosa ziedlapiņām izvietoti visi piecdesmit sanskrita alfabēta burti. Katras čakras Lotosa ziedlapiņu skaits tiek noteikts ar Nadi kanālu skaitu un izvietojumu, kas iziet no šīs čakras. Skaņa, kas izriet no čakras katras Lotosa ziedlapiņas vibrācijām, arī ir apzīmēta ar atbilstošu burtu no sanskrita alfabēta. Čakras un Lotosa ziedlapiņas Kundalinī guļošā stāvoklī ir vērstas uz leju, Kundalinī virzienā. Kad Kundalinī ir atmodies un ceļas uz augšu, arī Lotosa ziedlapiņas pagriežas Kundalinī virzienā. Kundalinī, kas visām čakrām dod spēku un enerģiju, atrodas pirmajā čakrā, tāpēc pirmā čakra sanskrita valodā tiek nosaukta par Muladhara-čakru (balsta čakru), tā kā visas citas čakras atrodas virs viņas. Muladharas-čakrai ir četras Lotosa ziedlapiņas un no tām izplūst četras Nadi. Vibrācijas, ko izraisa šīs četras Lotosa ziedlapiņas, ir izteiktas ar sanskrita burtiem (vam’,  š’am’, šam’ un sam’). Ijoni, kas atrodas dotās čakras centrā, Lingama vai trijstūra veidā , tiek nosaukts par Kama, un tā ir ļoti cienīta jogu vidū. Šeit guļ Kundalinī.

Zem šīs čakras atrodas septiņas zemākas pasaules. Pašai šai čakrai atbilstīgs fiziskais plāns ( Zemes elementa apgabals). Dzeltenais kvadrāts atspoguļo pasu Zemi, četri stūri – tās ir pasaules četras puses. Visas zemākās pasaules atbilst pakārtotam čakram, kuras izvietotas ekstremitātēs, tās visas pārvalda Muladhara-čakra.

Vērstais ar virsotni uz leju trijstūris ir Lingama un Kundalinī jantra. Tas norāda virzienu uz leju, bet tā virsotnes apzīmē trīs svarīgākos kanālus: Idu, Pingalu un Sušumnu. Šo nervu kanālu saplūšana Muladharas-čakrā veido apgriezto trijstūri, tieši tāpat orientējošu enerģiju uz leju.

Pirmās čakras pamata skaņa (bidža) ir Lam. Šai Bidža -skaņai ir jāizsauc augšsleju, smadzeņu un galvaskausa augšējās dajas vibrācijas. Ja šī Bidža – skaņa Lam ir izrunāta pareizi, tad tiek kairinātas pirmās čakras Lotosa ziedlapiņas un tiek uzstādīts bloks, kas liek šķēršļus enerģijas plūsmai uz leju un tad enerģija sāk virzīties uz augšu. Bidža nēsātājs ir Airavata zilonis. Uz šī ziloņa sēž Debesu velves Dievs Indra. Ziloņa āda ir viegli pelēkā krāsā – mākoņu krāsā. Aivaratas ziloņa septiņi snuķi veido septiņu krāsu varavīksni. Katrs cilvēks arī izpaužas septiņos aspektos, kurus ir nepieciešams izzināt un attīstīt saskaņā ar dabas likumiem. Bez tam, tie ir saistīti ar septiņām čakrām, septiņām notīm oktāvā un septiņiem vissvarīgākajiem plāniem.

Zilonis iemieso barības meklējumus ķermenim, saprātam un sirdij visas dzīves laikā. Tas, kuram ir aktīva pirmā čakra, ir nenogurstošs darbinieks, viņa gaita ir pārliecinoša un droša. Viņš cenšas paplašināt savu varu, uzņemoties pašus smagākos uzdevumus, kādus tikai ir spējīgs izturēt. Tāds cilvēks strādā ar pakļāvību, līdzīgi kā melnā darba darītājs, kas visu laiku izpilda nebeidzamos saimnieka norādījumus. Pirmās čakras dominējošā dievība – tā ir Dakini. Dakini iekļauj sevī radītāja, glabātāja un postītāja spēkus, kas izpaužas trijžuburī vienā no viņa kreisajām rokām. Otrā kreisā rokā viņa saspiež galvaskausu, kas norāda uz izvairīšanos no nāves bailēm -kas tiek uzskatīts par galveno psiholoģisko šķērsli saistībā ar pirmo čakru. Augšējā labā rokā viņa tur zobenu, ar kura palīdzību novērš bailes, iznīcina neziņu un palīdz jogam pārvarēt jebkuras grūtības Apakšējā labā rokā viņa tur vairogu, kas praktizējošo pasargā no visām grūtībām. Dakini āda ir rozā krāsā, viņa ir ietērpta persiku vai purpurkrāsas sari. Šī apakšējā čakra ir jebkuras attīstības un cilvēka veidojošās Dievišķās apziņas pamats.

Kad cilvēkā ir atmodināta Kundalinī, un tā atrodas pirmajā čakrā, tad viņam rodas iespēja atrauties no Zemes, pārvaldīt elpošanu, prātu un sēklu.

No posts found.