Kas notiek kad Kundalinī sasniedz otro čakru?

SVADHISTHANA- ČAKRA

Muguras smadzenes, kas atrodas mugurkaula krustu apvidū un sastāv no pieciem skriemeļiem iekļauj sevī otro čakru, kura sanskrita valodā tiek nosaukta kā Svadhišthana – čakra. Šī programmu pakete veselības izpratnē kontrolē, uztur, virza un attīsta cilvēka izvad un dzimumsistēmas darbību. Tāpēc veselības plānā no otrās čakras stāvokļa ļoti atkarīga cilvēka urīn izvad sistēmas darbība, bet likteņa plānā no otrās čakras stāvokļa atkarīga dzimtas turpināšana un sekss. Svadhišthana – čakra izpaužas kā reproducēšanas centrs un ir saistīta ar Mēnesi. Zilais pusmēness ir otrās čakras Jantra. Otrai Čakrai atbilstošs ir ūdens elements. Ūdens ir dzīvības pamats. Ar ūdeni ir pārklātas Zemes virsmas trīs ceturtdaļas, ūdens veido trīs ceturtdaļas no cilvēka ķermeņa svara.

Svadhišthana – čakra simboliski tiek atainota kā balts aplis ar sešām Lotosa ziedlapiņām. Baltais aplis apzīmē ūdeni. Lotosa ziedlapiņas ir asins sarkanā krāsā. Vibrācijas, ko izraisa otrās Čakras ziedlapiņas, izteiktas ar sekojošiem sanskrita burtiem: BAM, BHAM, MAM, IJĀM, RAM UN LAM.

Svadhišthana – čakras pamata Bidža- skaņa ir VAM. Ja tā tiek izrunāta pareizi, tad šī skaņa novērš visus šķēršļus ķermeņa lejas daļā un padara brīvu Kundalinī kustību šajā ķermeņa daļā.

Otrās čakras Bidži nesējs ir krokodils. Krokodils simbolizē cilvēka juteklisko dabu un tam piemīt paaugstināts seksuālais spēks. Cilvēka raksturīgākās īpašības ar izteiktāku otrās čakras darbību ir krokodilam raksturīgie medību paņēmieni, viltība, kaisle uz ūdeni un iztēle. Tipiskais izteiciens «lietkrokodila asaras” nozīme izpaust nepatiesas jūtas. Otrās čakras Dievība ir Višnu, Dievs ir Sargātājs. Višnu iemieso sevī cilvēku dzimtas turpinājuma spēku. Otrā čakra ir reproducēšanas čakra. Višnu izvietojies uz rozā Lotosa, viņa āda ir blāvi gaišzilā krāsā. Dievības četras rokas ir piesegtas ar zaļa zīda šalli. Višnu iemieso sevī pareizā dzīves veida principus. Višnu daba ir ,,lila”-spēle. Višnu pēc personīgās gribas var pieņemt dažādus izskatus un izpilda daždažādas lomas. Višnu rokās tur četrus instrumentus, kuri ir nepieciešami, lai pareizi baudītu dzīvi. Pirmajā rokā Višnu tur gliemežvāku. Višnu gliemežvāks simbolizē tīru skanējumu, kurš cilvēciskām būtnēm nodrošina atbrīvošanos. Gliemežvāks sevī glabā jūras viļņu trokšņus. Otrā rokā Višnu tur gaismas gredzenu. Gaismas gredzens izvietojies uz rādītājpirksta. Šis gredzens iznīcina disharmoniju un nelīdzsvarotību. Gredzens veido laika ciklu, un viss, kas nav atbilstīgs kosmiskiem ritmiem, ir lemts iznīcībai. Trešā rokā Višnu tur kaujas vāli. Kaujas vāle ir no metāla (Zemes elementa) un iemieso sevī varas ieroci pār Zemes parādībām. Tādā veidā ar satverto kaujas vāli Višnu pārvalda Zemi. Ceturtā rokā Višnu tur Lotosu bāli rozā krāsā. Lotoss ir tīrs un pilnībā nav pakļauts apkārtējai videi. Izsmalcināts, smaržīgs Lotoss kairina visus jūtu orgānus.

Otrās čakras Dieviete ir Rakini – divgalvīga un četrrocīga Dieviete. Šī Dieviete ir ietērpta sarkanā sari, bet viņas kakls un četras rokas apbērtas ar dārgakmeņiem. No Rakini mākslinieki un mūziķi gūst iedvesmu. Savās četrās rokās Rakini tur dažādus priekšmetus. Pirmā rokā ir Kamas (erotiskās mīlestības Dieva) loks. Šis loks ataino cilvēka juteklisko dabu un savas divējādās dabas dēļ var cilvēkam sagādāt gan labsajūtu, gan ciešanas. Otrā rokā Rakini tur galvaskausu, tas simbolizē tādus cilvēka raksturus, kuri ,,nēsā galvu rokās”, tas ir kuru uzvedība ir pakārtota emocijām. Trešā rokā viņa tur bungas, kas ataino ritma spēku un otrās čakras ritmus. Ceturtā rokā Rakini tur cirvi, ar kura palīdzību Rakini pārvar visus šķēršļus, kas ir tipiski otrai čakrai. Rakini divas galvas nozīmē enerģijas sadalīšanu otrajā čakrā. Cilvēka centieni, kuram pārsvaru guvusi otrā čakra, tiek izmantoti līdzsvara iegūšanai starp ārējo un iekšējo pasauli. Cilvēkam, kas atbilstošs otrās čakras tipam, uzmanība tiek pārcelta uz jutekliskā rakstura vēlmēm un fantāzijām.

Lai sasniegtu harmonisku, mierīgu ķermeņa un saprāta stāvokli, ir nepieciešams regulēt savu ēdienu, miegu un dzimumdzīvi.

Cilvēki, kuriem dominē otrā čakra, bieži vien sevi iedomājas ka varoņi un valdnieki. Viņiem ir tipiska bieža lomu maiņa, augsts pašvērtējums un bruņnieciskums.

Svadhišthana – čakra ir saistīta ar astrālo plānu, iztēli, greizsirdību, skaudību un prieku. Skaudība un greizsirdība rodas no vēlmes iegūt citu cilvēku un viņa īpašības, taču tā noved pašu cilvēku pie pastāvīgas trauksmes un iznīcības.

Kad cilvēkam ir atmodināts Kundalini, un tas ir iegājis otrā Čakrā, tad viņam zūd bailes no ūdens un viņš iegūst pilnīgu kontroli pār ūdens elementu. Viņš iegūst intuitīvas zināšanas un pilnīgu kontroli pār savām jūtām. Viņš ir guvis pilnīgas zināšanas par astrālām būtnēm. Netīrās īpašības pilnībā tiek iznīcinātas.

No posts found.