Atbrīvots viedais

“Atbrīvots viedais, kuru neinteresē pagātnes, tagadnes un nākotnes notikumi, uz lietu stāvokli pasaulē raugās ar uzjautrinājumu. Allaž iesaistīts atbilstoša darbībā, nesatricināmi stāvēdams uz zelta vidusceļa starp diviem galējiem un pretējiem viedokļiem, viņš saglabā neatslābstošu uzmanību, noraidot jebkura veida nosacījumus un nodomus. Viņš atrodas augstākajā pilnības stāvoklī, tāpēc viņu nesaviļņo un nesatrauc pasaules notikumi. Visās sadursmēs viņš ieņem neitrālu nostāju. Lai gan viņš ir apveltīts ar līdzjūtību un smalkjūtību pret visu, šī šķietamā pasaule viņu neietekmē. Uzrunāts viņš atbild vienkārši un pienācīgi, bet neuzrunāts klusē. Viņš neko nemeklē un neko neienīst, tāpēc pasaule viņam neliek ciest. Viņš saka to, kas ir noderīgs visiem, un, par kaut ko vaicāts, pārliecinoši paskaidro savu viedokli. Viņš zina, kas ir piemērots un kas – ne. Viņš saprot citu cilvēku uzskatus. Viņš sevī ir stingri nostiprinājis augstāko stāvokli. Savā sirdī palikdams rāms un nosvērts, viņš uzjautrināti raugās uz lietu stāvokli pasaulē. Tāds ir to viedo stāvoklis, kuri šajā pasaulē ir sasniegusi atbrīvi vēl dzīves laikā.”

Joga Vāsištha

No posts found.