Adžamī

Hasans jautāja Adžamī:

Kā tu sasniedzi savus tagadējos garīgās attīstības augstumus?
Adžamī atbildēja:

Darīdams sirdi baltu dievišķā apcerē, ne darīdams papīru melnu, to aprakstot.

No posts found.